#بکی_لینچ

بکی لینچ مقابل ناتالیا video

کمپانی قصد دارد که #لیسی_ایوانز را همانند #رومن_رینز بسازد!!
درصورتی که #رانداروزی WWE را ترک کند ، مسئولین امیدوارند که سه دیوای بزرگ این کمپانی ، #بکی_لینچ ، #شارلت_فلیر و #لیسی_ایوانز باشند.
کمپانی قصد دارد که #لیسی_ایوانز را همانند #رومن_رینز بسازد!!
درصورتی که #رانداروزی WWE را ترک کند ، مسئولین امیدوارند که سه دیوای بزرگ این کمپانی ، #بکی_لینچ ، #شارلت_فلیر و #لیسی_ایوانز باشند.
مسابقه #رانداروزی و #روبی_رایت برگزار شد و #رانداروزی توانست در مسابقه ای نه چندان دشوار و کوتاه بر #روبی_رایت غلبه کرده و حفظ تایتل کند.
پس از مسابقه #شارلت_فلیر وارد رینگ شد و کمی بعد #بکی_لینچ بین تماشاگران وارد شده و به #شارلت_فلیر و #رانداروزی حمله کرد.
مسابقه #رانداروزی و #روبی_رایت برگزار شد و #رانداروزی توانست در مسابقه ای نه چندان دشوار و کوتاه بر #روبی_رایت غلبه کرده و حفظ تایتل کند.
پس از مسابقه #شارلت_فلیر وارد رینگ شد و کمی بعد #بکی_لینچ بین تماشاگران وارد شده و به #شارلت_فلیر و #رانداروزی حمله کرد.
#بکی_لینچ مجددا از ناحیه زانو مصدوم شد!
در لایو ایونت گذشته که مخصوص  شو اسمکداون بود ، #بکی_لینچ در بین تماشاگران وارد شد و قصد داشت حین مسابقه #شارلت_فلیر و #آسکا به آنها حمله کند که ناموفق بود و #شارلت_فلیر با صندلی فلزی به #بکی_لینچ حمله کرد و اورا مجددا از ناحیه زانو مصدوم کرد.
شدت مصدومیت وی هنوز مشخص نشده و پس از ریکاوری مدت زمان دوری وی از رینگ معلوم خواهد شد.
#بکی_لینچ مجددا از ناحیه زانو مصدوم شد!
در لایو ایونت گذشته که مخصوص شو اسمکداون بود ، #بکی_لینچ در بین تماشاگران وارد شد و قصد داشت حین مسابقه #شارلت_فلیر و #آسکا به آنها حمله کند که ناموفق بود و #شارلت_فلیر با صندلی فلزی به #بکی_لینچ حمله کرد و اورا مجددا از ناحیه زانو مصدوم کرد.
شدت مصدومیت وی هنوز مشخص نشده و پس از ریکاوری مدت زمان دوری وی از رینگ معلوم خواهد شد.
گذر زمان با تریپل اچ خان
#پرو_رسلینگ_لجند 
#تریپل_اچ 
#بکی_لینچ 
#sami_x
گذر زمان با تریپل اچ خان
#پرو_رسلینگ_لجند
#تریپل_اچ
#بکی_لینچ
#sami_x
❌هشدار اسپویل از شو راو❌
نتایج شو راو که دقایقی پیش به پایان رسید: ( 11 فوریه 2019 )
1- حضور و صحبت های تریپل اچ و استفانی مک ماون در رینگ، بکی لینچ وارد شده و صحبت کرد، تریپل اچ و استفانی اعلام کردند که مسابقه بکی مقابل راندا روزی در #رسلمنیا به شرطی برگزار میشود که بکی از تریپل اچ و استفانی معذرت خواهی کند!

2- بازنده یکی از تیم های شروع کننده مسابقه المینیشن چمبر خواهد بود:
بِیلی و ساشا بنکز vs نایا جکس و تامینا vs رایت اسکواد
برنده: نایا جکس و تامینا
بازنده: بِیلی و ساشا بنکز
اوایل مسابقه ساشا بنکز به دلیل آسیب دیدگی مسابقه را ترک کرد!

3- حضور الیاس در رینگ، لوچا هاوس پارتی وارد شده و صحبت کردند، الیاس اجرا کرد، کالیستو گیتار را برداشته تا اجرا کند، الیاس گیتار دیگر را برداشته و با گیتار به کمر کالیستو ضربه زد!

4- فین بلور vs درو مکینتایر
برنده: فین بلور با DQ (ضربه از بابی لشلی به فین)
درو و بابی فین را کتک زدند، کرت انگل وارد شده و به کمک فین آمد، برن کوربین وارد شده و به کمک درو و بابی آمد، براون استرومن وارد شده و به کمک فین و کرت آمد، کشتی گیران با هم درگیر شدند!

5- فین بلور، براون استرومن و کرت انگل vs بابی لشلی، برن کوربین و درو مکینتایر
برنده: بابی لشلی، برن کوربین و درو مکینتایر
پای فین قبل از شماره سه روی طناب بود اما داور متوجه نشد، داور دیگری وارد شده و به داور مسابقه اعلام کرد که پای فین روی طناب بوده، داور اعلام کرد مسابقه ادامه پیدا کند!

6- فین بلور، براون استرومن و کرت انگل vs بابی لشلی، برن کوربین و درو مکینتایر
برنده: فین بلور، براون استرومن و کرت انگل

7- نیکی_کراس vs روبی_رایت
برنده: روبی رایت

8- حضور و صحبت های #ست_رولینز در رینگ، #پاول_هیمن وارد شده و صحبت کرد، در آخر دین امبروز وارد شده و برای ست در مسابقه اش مقابل براک لزنر در رسلمنیا آرزوی موفقیت کرد!

9- #ای_سی_3 vs #دین_امبروز
برنده: دین امبروز

10- مسابقه سر کمربند های تگ تیم راو:
#بابی_رود و #چد_گیبل (قهرمان) vs #ریوایول
برنده: ریوایول و قهرمانان جدید کمربند های تگ تیم راو!

11- حضور #بکی_لینچ در رینگ، تریپل اچ و استفانی مک ماون وارد شدند، بکی از #تریپل اچ و #استفانی معذرت خواهی کرد، تریپل اچ اعلام کرد که بکی در رسلمنیا مقابل راندا روزی قرار میگیرد، #راندا_روزی وارد شد، #وینس_مک_ماون وارد شده و بکی لینچ را به مدت 60 روز از کار معلق کرد (تا پنج روز بعد از رسلمنیا) و جایگزین بکی لینچ برای مسابقه با راندا روزی در رسلمنیا را اعلام کرد؛ #شارلوت_فلر، #وینس دست #شارلوت را بالا برد!
❌هشدار اسپویل از شو راو❌
نتایج شو راو که دقایقی پیش به پایان رسید: ( 11 فوریه 2019 )
1- حضور و صحبت های تریپل اچ و استفانی مک ماون در رینگ، بکی لینچ وارد شده و صحبت کرد، تریپل اچ و استفانی اعلام کردند که مسابقه بکی مقابل راندا روزی در #رسلمنیا به شرطی برگزار میشود که بکی از تریپل اچ و استفانی معذرت خواهی کند!

2- بازنده یکی از تیم های شروع کننده مسابقه المینیشن چمبر خواهد بود:
بِیلی و ساشا بنکز vs نایا جکس و تامینا vs رایت اسکواد
برنده: نایا جکس و تامینا
بازنده: بِیلی و ساشا بنکز
اوایل مسابقه ساشا بنکز به دلیل آسیب دیدگی مسابقه را ترک کرد!

3- حضور الیاس در رینگ، لوچا هاوس پارتی وارد شده و صحبت کردند، الیاس اجرا کرد، کالیستو گیتار را برداشته تا اجرا کند، الیاس گیتار دیگر را برداشته و با گیتار به کمر کالیستو ضربه زد!

4- فین بلور vs درو مکینتایر
برنده: فین بلور با DQ (ضربه از بابی لشلی به فین)
درو و بابی فین را کتک زدند، کرت انگل وارد شده و به کمک فین آمد، برن کوربین وارد شده و به کمک درو و بابی آمد، براون استرومن وارد شده و به کمک فین و کرت آمد، کشتی گیران با هم درگیر شدند!

5- فین بلور، براون استرومن و کرت انگل vs بابی لشلی، برن کوربین و درو مکینتایر
برنده: بابی لشلی، برن کوربین و درو مکینتایر
پای فین قبل از شماره سه روی طناب بود اما داور متوجه نشد، داور دیگری وارد شده و به داور مسابقه اعلام کرد که پای فین روی طناب بوده، داور اعلام کرد مسابقه ادامه پیدا کند!

6- فین بلور، براون استرومن و کرت انگل vs بابی لشلی، برن کوربین و درو مکینتایر
برنده: فین بلور، براون استرومن و کرت انگل

7- نیکی_کراس vs روبی_رایت
برنده: روبی رایت

8- حضور و صحبت های #ست_رولینز در رینگ، #پاول_هیمن وارد شده و صحبت کرد، در آخر دین امبروز وارد شده و برای ست در مسابقه اش مقابل براک لزنر در رسلمنیا آرزوی موفقیت کرد!

9- #ای_سی_3 vs #دین_امبروز
برنده: دین امبروز

10- مسابقه سر کمربند های تگ تیم راو:
#بابی_رود و #چد_گیبل (قهرمان) vs #ریوایول
برنده: ریوایول و قهرمانان جدید کمربند های تگ تیم راو!

11- حضور #بکی_لینچ در رینگ، تریپل اچ و استفانی مک ماون وارد شدند، بکی از #تریپل اچ و #استفانی معذرت خواهی کرد، تریپل اچ اعلام کرد که بکی در رسلمنیا مقابل راندا روزی قرار میگیرد، #راندا_روزی وارد شد، #وینس_مک_ماون وارد شده و بکی لینچ را به مدت 60 روز از کار معلق کرد (تا پنج روز بعد از رسلمنیا) و جایگزین بکی لینچ برای مسابقه با راندا روزی در رسلمنیا را اعلام کرد؛ #شارلوت_فلر، #وینس دست #شارلوت را بالا برد!
در شو راو دیشب ، #بکی_لینچ حضور داشت و در حضور #ترپل_اچ و #استفانی_مکمن از آنها معذرت خواهی کرد تا مسابقه اش مقابل #رانداروزی در رسلمنیا سر کمربند وومنز راو به خطر نیوفتد؛اما چیزی نکشید که وینس مکمن اعلام کرد #شارلت_فلیر ، جایگزین #بکی_لینچ در رسلمنیا شده است!
در شو راو دیشب ، #بکی_لینچ حضور داشت و در حضور #ترپل_اچ و #استفانی_مکمن از آنها معذرت خواهی کرد تا مسابقه اش مقابل #رانداروزی در رسلمنیا سر کمربند وومنز راو به خطر نیوفتد؛اما چیزی نکشید که وینس مکمن اعلام کرد #شارلت_فلیر ، جایگزین #بکی_لینچ در رسلمنیا شده است!
🧡 #پیش_نمایش_راو .
🔴 #راو امشب به تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ در شهر Grand Rapids, Michigan برگزار می‌شود.
. 🔴 راو این هفته آخرین شو راو پیش از پی پی وی WWE Elimination Chamber خواهد بود. .
🔴 در راو این هفته #بکی_لینچ توسط خانواده #مکمن به عنوان مهمان رسمی دعوت شده است و احتمال درگیری وی با #راندا_روزی وجود دارد. .
🔴 در راو این هفته به استوری #کرت_انگل از طرفی و ناتالا و دانا بروک از طرف دیگر نیم نگاهی خواهد شد. .
🔴 در راو این هفته #ست_رالینز حضور خواهد داشت و باید دید که چه واکنشی به حمله دو هفته پیش #براک_لزنر نشان خواهد داد. .
🔴 آیا در این هفته #فین_بلر می‌تواند جواز مسابقه مقابل #بابی_لشلی برای عنوان Intercontinental Championship را کسب کند یا خیر ؟! .
🔴 از طرف دیگر نیز شاهد تقابل #روبی_رایت و راندا روزی برای استوری کمربند Raw Women's Championship خواهیم بود. .
🤔 پیش بینی شما از شو راو این هفته چیست؟!
🧡 #پیش_نمایش_راو .
🔴 #راو امشب به تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ در شهر Grand Rapids, Michigan برگزار می‌شود.
. 🔴 راو این هفته آخرین شو راو پیش از پی پی وی WWE Elimination Chamber خواهد بود. .
🔴 در راو این هفته #بکی_لینچ توسط خانواده #مکمن به عنوان مهمان رسمی دعوت شده است و احتمال درگیری وی با #راندا_روزی وجود دارد. .
🔴 در راو این هفته به استوری #کرت_انگل از طرفی و ناتالا و دانا بروک از طرف دیگر نیم نگاهی خواهد شد. .
🔴 در راو این هفته #ست_رالینز حضور خواهد داشت و باید دید که چه واکنشی به حمله دو هفته پیش #براک_لزنر نشان خواهد داد. .
🔴 آیا در این هفته #فین_بلر می‌تواند جواز مسابقه مقابل #بابی_لشلی برای عنوان Intercontinental Championship را کسب کند یا خیر ؟! .
🔴 از طرف دیگر نیز شاهد تقابل #روبی_رایت و راندا روزی برای استوری کمربند Raw Women's Championship خواهیم بود. .
🤔 پیش بینی شما از شو راو این هفته چیست؟!
پس از #استفانی_مکمن ، #بکی_لینچ اینبار توسط کل خانواده #مکمن برای بازگشت به راو دعوت شد!
پس از #استفانی_مکمن ، #بکی_لینچ اینبار توسط کل خانواده #مکمن برای بازگشت به راو دعوت شد!
.
💬کمپانی دبلیو دبلیو ای ۲ مسابقه رو به صورت رسمی برای پی پر ویورسلمنیا ۳۵ سر ۲ تایتل قهرمانی اصلی برند راو به ثبت رساند🚦
#راندا_روزی 
#بکی_لینچ 
#براک_لزنر 
#ست_رولینز
.
💬کمپانی دبلیو دبلیو ای ۲ مسابقه رو به صورت رسمی برای پی پر ویورسلمنیا ۳۵ سر ۲ تایتل قهرمانی اصلی برند راو به ثبت رساند🚦
#راندا_روزی
#بکی_لینچ
#براک_لزنر
#ست_رولینز
.
#تفنگدار_دریایی6
 #the_marine6
داستان یک گروه تفنگدار دریایی است  که برای نجات یک دختر ربوده شده توسط یک گروه خلافکار با هم متحد میشوند با بازی قهرمان کشتی کج جهان خانم بکی لینچ و کارگردانی جیمز نان
#بکی_لینچ #تفنگداردربایی6 #کشتی_کج 
#beckyLynch #themarine6 #marine #marine6
#clipestan222
.
#تفنگدار_دریایی6
#the_marine6
داستان یک گروه تفنگدار دریایی است که برای نجات یک دختر ربوده شده توسط یک گروه خلافکار با هم متحد میشوند با بازی قهرمان کشتی کج جهان خانم بکی لینچ و کارگردانی جیمز نان
#بکی_لینچ #تفنگداردربایی6 #کشتی_کج
#beckyLynch #themarine6 #marine #marine6
#clipestan222
▪
🔸سوپر شو داون امروز ۱۲:۳۰ ظهر به وقت ایران برگزار می‌شود!
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
#ای_جی_استایلز #کشتی_کج #کشتی_کج2018 #سوپرشوداون #رسلینگ #اندرتيكر #آندرتیکر #ترپل_اچ #ساموا_جو #بکی_لینچ #شان_مایکلز

🔸سوپر شو داون امروز ۱۲:۳۰ ظهر به وقت ایران برگزار می‌شود!


#ای_جی_استایلز #کشتی_کج #کشتی_کج2018 #سوپرشوداون #رسلینگ #اندرتيكر #آندرتیکر #ترپل_اچ #ساموا_جو #بکی_لینچ #شان_مایکلز

Feedx - ищет и показывает популярные тенденции из Инстаграма.