#بکی_لینچ

بکی لینچ مقابل ناتالیا video

📷
بکی لینچ با درست کردن چنین عکسی در فضای مجازی توییت زده که
عکس سمت چپ: غیبت در یک شو اسمکدان برای این
عکس سمت راست: یک ماه غیبت در شو اسمکدان بخاطر بعضی چیز ها. یادم نمیاد

رسما با این حرفش ترکوند ولی این دلیل نمیشه کار تحسین برانگیز شارلوت رو فراموش کنیم 😂 کدوم براتون هیجان انگیز تر هست ؟
#AX_IWFC4Ever 📷
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
📷
بکی لینچ با درست کردن چنین عکسی در فضای مجازی توییت زده که
عکس سمت چپ: غیبت در یک شو اسمکدان برای این
عکس سمت راست: یک ماه غیبت در شو اسمکدان بخاطر بعضی چیز ها. یادم نمیاد

رسما با این حرفش ترکوند ولی این دلیل نمیشه کار تحسین برانگیز شارلوت رو فراموش کنیم 😂 کدوم براتون هیجان انگیز تر هست ؟
#AX_IWFC4Ever 📷
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
اسمکدان امروز با مراسم امضای قرارداد بین بکی لینچ، شارلوت فلیر و آسکا شروع شد. بکی گفت که برای رسیدن به پیروزی در تی ال سی هر کاری میکند. شارلوت هم به مسابقه‌اش با راندا روزی اشاره کرد و گفت که میتواند همان بلا را سر بکی هم بیاورد. آسکا هم وارد بحث شد و به بکی گفت که تو شاید شارلوت شکست داده باشی، ولی هیچ وقت من شکست نداده‌ای. شارلوت هم به آسکا یادآوری کرد که چطور در رسلمنیا ۳۴ به استریک او پایان داد و آسکا گفت که آن دفعه شانسی بود.
بکی قرارداد را امضا کرد و رفت. جر و بحث شارلوت و آسکا اما ادامه پیدا کرد و وقتی هر دو قرارداد را امضا کردند، آسکا قصد مبارزه با شارلوت را داشت. مندی رز و سونیا دویل وارد سالن شدند و برای شارلوت و آسکا خط و نشان کشیدند. پیج هم مسابقه‌ای تگ تیم بین آن ۴ نفر ثبت کرد.
بکی وسط مسابقه مسابقه به سالن برگشت تا از نزدیک نظاره گر باشد. شارلوت و آسکا وسط مسابقه با هم درگیر شدند و به همین دلیل مسابقه را به مندی رز و سونیا دویل واگذار کردند.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#بکی_لینچ #شارلوت_فلیر #آسکا #مندی_رز #سونیا_دویل
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
اسمکدان امروز با مراسم امضای قرارداد بین بکی لینچ، شارلوت فلیر و آسکا شروع شد. بکی گفت که برای رسیدن به پیروزی در تی ال سی هر کاری میکند. شارلوت هم به مسابقه‌اش با راندا روزی اشاره کرد و گفت که میتواند همان بلا را سر بکی هم بیاورد. آسکا هم وارد بحث شد و به بکی گفت که تو شاید شارلوت شکست داده باشی، ولی هیچ وقت من شکست نداده‌ای. شارلوت هم به آسکا یادآوری کرد که چطور در رسلمنیا ۳۴ به استریک او پایان داد و آسکا گفت که آن دفعه شانسی بود.
بکی قرارداد را امضا کرد و رفت. جر و بحث شارلوت و آسکا اما ادامه پیدا کرد و وقتی هر دو قرارداد را امضا کردند، آسکا قصد مبارزه با شارلوت را داشت. مندی رز و سونیا دویل وارد سالن شدند و برای شارلوت و آسکا خط و نشان کشیدند. پیج هم مسابقه‌ای تگ تیم بین آن ۴ نفر ثبت کرد.
بکی وسط مسابقه مسابقه به سالن برگشت تا از نزدیک نظاره گر باشد. شارلوت و آسکا وسط مسابقه با هم درگیر شدند و به همین دلیل مسابقه را به مندی رز و سونیا دویل واگذار کردند.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#بکی_لینچ #شارلوت_فلیر #آسکا #مندی_رز #سونیا_دویل
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
⏬
🔵 دو ساعت تا شروع اسمکدان لایو💙
🐐ای جی استایلز💙
👱بکی لینچ💙

🔵 دو ساعت تا شروع اسمکدان لایو💙
🐐ای جی استایلز💙
👱بکی لینچ💙
شایعه : آسکا در تی ال سی به قهرمانی زنان اسمکدان خواهد رسید
دو هفته بعد در تی ال سی، بکی لینچ باید در یک تی ال سی مچ از تایتل زنان اسمکدان در برابر شارلوت فلیر و آسکا دفاع کند.
حال اخیرا برایان آلوارز مدعی شده است که آسکا با پیروزی در این مسابقه، به قهرمانی زنان اسمکدان میرسد. بکی هم احتمالا با پیروزی در مسابقه رویال رامبل زنان، راندا روزی را در رسلمنیا ۳۵ چلنج خواهد کرد.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
استقبال میکنید ؟ یک معامله تقریبا برد برد.
#آسکا #بکی_لینچ #شارلوت_فلیر
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
شایعه : آسکا در تی ال سی به قهرمانی زنان اسمکدان خواهد رسید
دو هفته بعد در تی ال سی، بکی لینچ باید در یک تی ال سی مچ از تایتل زنان اسمکدان در برابر شارلوت فلیر و آسکا دفاع کند.
حال اخیرا برایان آلوارز مدعی شده است که آسکا با پیروزی در این مسابقه، به قهرمانی زنان اسمکدان میرسد. بکی هم احتمالا با پیروزی در مسابقه رویال رامبل زنان، راندا روزی را در رسلمنیا ۳۵ چلنج خواهد کرد.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
استقبال میکنید ؟ یک معامله تقریبا برد برد.
#آسکا #بکی_لینچ #شارلوت_فلیر
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
شایعه : دلیل اضافه شدن آسکا به مسابقه بکی لینچ و شارلوت فلیر
دیروز در اسمکدان دیدیم که آسکا با پیروزی در یک بتل رویال، به مسابقه سر تایتل زنان اسمکدان بکی لینچ و شارلوت فلیر در تی ال سی اضافه شد.
همان طور که مطلعید بکی به تازگی از کمند مصدومیت رها شده است و طبق گفته برایان آلوارز، آسکا به این دلیل به مسابقه تی ال سی اضافه شده است تا بیشتر بار مسابقه را با شارلوت به دوش بکشد و بکی از ریسک مصدومیت دور بماند.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
#آسکا #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
شایعه : دلیل اضافه شدن آسکا به مسابقه بکی لینچ و شارلوت فلیر
دیروز در اسمکدان دیدیم که آسکا با پیروزی در یک بتل رویال، به مسابقه سر تایتل زنان اسمکدان بکی لینچ و شارلوت فلیر در تی ال سی اضافه شد.
همان طور که مطلعید بکی به تازگی از کمند مصدومیت رها شده است و طبق گفته برایان آلوارز، آسکا به این دلیل به مسابقه تی ال سی اضافه شده است تا بیشتر بار مسابقه را با شارلوت به دوش بکشد و بکی از ریسک مصدومیت دور بماند.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
#آسکا #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🧤
ثبت مسابقه برای تی ال سی ۲۰۱۸ :
پس از اتفاقاتی که امروز در اسمکدان افتاد، حال بکی لینچ باید از تایتل زنان اسمکدان در برابر شارلوت فلیر و آسکا و در یک مسابقه تی ال سی دفاع کند.
این اولین باری است که زنان در یک مسابقه تی ال سی شرکت میکنند.
#TLC_IWFC4Ever 🧤
پیش بینی شما از برنده :
۱ - #بکی_لینچ
۲ - #شارلوت_فلیر
۳ - #آسکا
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🧤
ثبت مسابقه برای تی ال سی ۲۰۱۸ :
پس از اتفاقاتی که امروز در اسمکدان افتاد، حال بکی لینچ باید از تایتل زنان اسمکدان در برابر شارلوت فلیر و آسکا و در یک مسابقه تی ال سی دفاع کند.
این اولین باری است که زنان در یک مسابقه تی ال سی شرکت میکنند.
#TLC_IWFC4Ever 🧤
پیش بینی شما از برنده :
۱ - #بکی_لینچ
۲ - #شارلوت_فلیر
۳ - #آسکا
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
پیج، آغازکننده اسمکدان امروز بود و بکی لینچ را به رینگ دعوت کرد. بکی آمد و گفت که وقتی داغ ترین کشتی‌گیر کمپانی باشی، غیبت‌های کوتاهت هم طولانی به نظر میرسد. من میتوانستم در سوروایور سریز هم مسابقه بدهم ولی پزشکان به من اجازه ندادند.
بکی سپس از شارلوت فلیر خواست تا به رینگ بیاید. بکی به شارلوت گفت که تو خوب حساب راندا روزی را رسیدی ولی اگر من بودم یک کاری میکردم که راندا اصلا نتواند از جایش بلند شود !! شارلوت هم در جواب گفت که هیچکس نمیتوانست مثل من حساب راندا را برسد.
جر و بحث بین شارلوت و بکی بالا گرفت و شارلوت بکی را به یک مسابقه در همان لحظه چلنج کرد. پیج اما گفت که خفه شوید. او سپس یک مسابقه تی ال سی را بین شارلوت و بکی در تی ال سی سر تایتل زنان اسمکدان ثبت کرد.
مندی رز، آیکانیکس، زلینا وگا و سونیا دویل وارد سالن شدند و به این تصمیم معترض شدند. نیومی، آسکا و لانا هم آمدند و آن‌ها هم اعتراض داشتند. پیج هم بین آن‌ها یک بتل رویال ثبت کرد که برنده به مسابقه تی ال سی اضافه میشد.
این بتل رویال در مین اونت برگزار شد که آسکا پیروز و به مسابقه تی ال سی اضافه شد.
#SD_IWFC4Ever 🔵
چه مسابقه‌ای بشود😍🔥
#پیج #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ #آسکا
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
پیج، آغازکننده اسمکدان امروز بود و بکی لینچ را به رینگ دعوت کرد. بکی آمد و گفت که وقتی داغ ترین کشتی‌گیر کمپانی باشی، غیبت‌های کوتاهت هم طولانی به نظر میرسد. من میتوانستم در سوروایور سریز هم مسابقه بدهم ولی پزشکان به من اجازه ندادند.
بکی سپس از شارلوت فلیر خواست تا به رینگ بیاید. بکی به شارلوت گفت که تو خوب حساب راندا روزی را رسیدی ولی اگر من بودم یک کاری میکردم که راندا اصلا نتواند از جایش بلند شود !! شارلوت هم در جواب گفت که هیچکس نمیتوانست مثل من حساب راندا را برسد.
جر و بحث بین شارلوت و بکی بالا گرفت و شارلوت بکی را به یک مسابقه در همان لحظه چلنج کرد. پیج اما گفت که خفه شوید. او سپس یک مسابقه تی ال سی را بین شارلوت و بکی در تی ال سی سر تایتل زنان اسمکدان ثبت کرد.
مندی رز، آیکانیکس، زلینا وگا و سونیا دویل وارد سالن شدند و به این تصمیم معترض شدند. نیومی، آسکا و لانا هم آمدند و آن‌ها هم اعتراض داشتند. پیج هم بین آن‌ها یک بتل رویال ثبت کرد که برنده به مسابقه تی ال سی اضافه میشد.
این بتل رویال در مین اونت برگزار شد که آسکا پیروز و به مسابقه تی ال سی اضافه شد.
#SD_IWFC4Ever 🔵
چه مسابقه‌ای بشود😍🔥
#پیج #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ #آسکا
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
طبق اعلام رسمی WWE، ای‌جی استایلز و بکی لینچ فردا به اسمکدان برمیگردند.
#SD_IWFC4Ever 🔵
به امید اینکه اسمکدان فردا راو بشورد و ببرد !!
#ای‌جی_استایلز #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
طبق اعلام رسمی WWE، ای‌جی استایلز و بکی لینچ فردا به اسمکدان برمیگردند.
#SD_IWFC4Ever 🔵
به امید اینکه اسمکدان فردا راو بشورد و ببرد !!
#ای‌جی_استایلز #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
⬇
🔸لقب هایی که ست رالینز به خودش داده بود یکی یکی دارن به فاک میرن😂😂😂
🔸BECKY IS THE MAN 👱👑❤
🔸MONDAY NIGHT BRAUN😷💩
🔸KAI IS THE KINGSLAYER😀👌
🔸الان فقط آرکیتکت یا همون معمار براش مونده...بخاطر درست کردن شیلد این لقبو بهش دادن که در اصل درست نیست چون شیلد در واقع ایده ی سی ام پانک بود نه ست...لیاقت لقب معمار رو هم فین بلر داره بخاطر درست کردن بولت کلاب😀❤🔫
🔹یه لقب برای ست پیشنهاد بدید؟😐😀
از شباهت زیادش به شخصیت تئون گریجوی تو گیم او ترونز هم میتونید استفاده کنید😐😀

🔸لقب هایی که ست رالینز به خودش داده بود یکی یکی دارن به فاک میرن😂😂😂
🔸BECKY IS THE MAN 👱👑❤
🔸MONDAY NIGHT BRAUN😷💩
🔸KAI IS THE KINGSLAYER😀👌
🔸الان فقط آرکیتکت یا همون معمار براش مونده...بخاطر درست کردن شیلد این لقبو بهش دادن که در اصل درست نیست چون شیلد در واقع ایده ی سی ام پانک بود نه ست...لیاقت لقب معمار رو هم فین بلر داره بخاطر درست کردن بولت کلاب😀❤🔫
🔹یه لقب برای ست پیشنهاد بدید؟😐😀
از شباهت زیادش به شخصیت تئون گریجوی تو گیم او ترونز هم میتونید استفاده کنید😐😀
⏬
🔵 سه ساعتو نیم تا شروع اسمکدان لایو💙
👑ای جی استایلز💙
👱بکی لینچ💙

🔵 سه ساعتو نیم تا شروع اسمکدان لایو💙
👑ای جی استایلز💙
👱بکی لینچ💙
⬇
📝 وقتی تو بک استیج به بکی میگن نمیتونه توی سوروایور سریز مسابقه بده...
🔹واقعا خیلی ناراحت کنندست بکی لینچ بهترین اتفاق دنیای رسلینگ بود  با باتچ نایا جکس بدرد نخور به احتمال زیاد علاوه بر از دست دادن سوروایور سریز تایتلشم ازش میگیرن...ولی خوب جای امیدوار کنندش اینه که شایعه هایی هست که بکی لینچ رویال رامبل زنان رو میبره و میره تو مین اونت رسلمنیا با راندا روزی سر تایتل زنان راو مسابقه میده که امیدوارم اتفاق بیوفته و بکی به حقش برسه این مسابقه فوق‌العاده میشه استوری که پشتشه بشدت قویه و اگه مسابقه ای از رسلینگ زن ها قرار باشه تو مین اونت رسلمنیا برگزار بشه همین مسابقست...

📝 وقتی تو بک استیج به بکی میگن نمیتونه توی سوروایور سریز مسابقه بده...
🔹واقعا خیلی ناراحت کنندست بکی لینچ بهترین اتفاق دنیای رسلینگ بود با باتچ نایا جکس بدرد نخور به احتمال زیاد علاوه بر از دست دادن سوروایور سریز تایتلشم ازش میگیرن...ولی خوب جای امیدوار کنندش اینه که شایعه هایی هست که بکی لینچ رویال رامبل زنان رو میبره و میره تو مین اونت رسلمنیا با راندا روزی سر تایتل زنان راو مسابقه میده که امیدوارم اتفاق بیوفته و بکی به حقش برسه این مسابقه فوق‌العاده میشه استوری که پشتشه بشدت قویه و اگه مسابقه ای از رسلینگ زن ها قرار باشه تو مین اونت رسلمنیا برگزار بشه همین مسابقست...
⏬
🔸 یکی از بزرگترین ریمچ های رسلینگ تبدیل شد به مسابقه ای که هیچکسی نمی‌خواد...
🔹یه دریم مچ با استوری فوق‌العاده ای که پشتش بود تبدیل شد به دریم مچی که هیچ بیلد آپی نداره و از الان یه شکسته...
💩سوروایور سریز
💩 دبلیو دبلیو ای

🔸 یکی از بزرگترین ریمچ های رسلینگ تبدیل شد به مسابقه ای که هیچکسی نمی‌خواد...
🔹یه دریم مچ با استوری فوق‌العاده ای که پشتش بود تبدیل شد به دریم مچی که هیچ بیلد آپی نداره و از الان یه شکسته...
💩سوروایور سریز
💩 دبلیو دبلیو ای
⏬
📝 بکی 316 👑👱🔥این کلیپ عالیه 😂

📝 بکی 316 👑👱🔥این کلیپ عالیه 😂
.
شایعه : مصدومیت بکی لینچ چگونه بر مین اونت رسلمنیا ۳۵ تاثیر خواهد گذاشت ؟
دریم مچ راندا روزی و بکی لینچ در سوروایور سریز به خاطر مصدومیت ناجور بکی، کنسل شد و هواداران شدیدا ضدحال خوردند.
اما این میتواند برای بکی یک توفیق اجباری به حساب بیاید چرا که اخیرا WON مدعی شده است که ممکن است تقابل بکی و راندا به مین اونت رسلمنیا ۳۵ موکول شود !!
جریان از این قرار است که پس از راو این هفته، راندا به وینس مکمن مراجعه میکند و به او پیشنهاد میکند که مسابقه خودش و بکی به رسلمنیا ۳۵ منتقل شود و مصدومیت بکی، بهانه مناسبی را به دست وینس داد تا این جدال را برای رسلمنیا ۳۵ رزرو کند.
پیش از این از تقابل راندا با شارلوت فلیر به عنوان یکی از مین اونت‌های احتمالی رسلمنیا ۳۵ نام برده میشد اما ما این مسابقه را ۳ روز دیگر در سوروایور سریز خواهیم دید.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
#راندا_روزی #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
.
شایعه : مصدومیت بکی لینچ چگونه بر مین اونت رسلمنیا ۳۵ تاثیر خواهد گذاشت ؟
دریم مچ راندا روزی و بکی لینچ در سوروایور سریز به خاطر مصدومیت ناجور بکی، کنسل شد و هواداران شدیدا ضدحال خوردند.
اما این میتواند برای بکی یک توفیق اجباری به حساب بیاید چرا که اخیرا WON مدعی شده است که ممکن است تقابل بکی و راندا به مین اونت رسلمنیا ۳۵ موکول شود !!
جریان از این قرار است که پس از راو این هفته، راندا به وینس مکمن مراجعه میکند و به او پیشنهاد میکند که مسابقه خودش و بکی به رسلمنیا ۳۵ منتقل شود و مصدومیت بکی، بهانه مناسبی را به دست وینس داد تا این جدال را برای رسلمنیا ۳۵ رزرو کند.
پیش از این از تقابل راندا با شارلوت فلیر به عنوان یکی از مین اونت‌های احتمالی رسلمنیا ۳۵ نام برده میشد اما ما این مسابقه را ۳ روز دیگر در سوروایور سریز خواهیم دید.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
#راندا_روزی #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
Ouch 😮😲 @Rondarousey tell me how can you take things like this?
Ouch 😮😲 @Rondarousey tell me how can you take things like this?
📷
کسی از آینده خودش خبر نداره البته اگر تلاشگر باشید.
این دقیقا همان بکی لینچ است که ماه هاست دلیلی شده برای تماشای مسابقات زنان و شو های اسمکدان. انقلابی که سر فصلش جدید می شود Becky Era.
امیدواریم پرواز این ققنوس ایرلندی در بلندترین ارتفاعات دبلیودبلیوای به سقوطی مرگبار تبدیل نشه.

#AX_IWFC4Ever 📷
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
📷
کسی از آینده خودش خبر نداره البته اگر تلاشگر باشید.
این دقیقا همان بکی لینچ است که ماه هاست دلیلی شده برای تماشای مسابقات زنان و شو های اسمکدان. انقلابی که سر فصلش جدید می شود Becky Era.
امیدواریم پرواز این ققنوس ایرلندی در بلندترین ارتفاعات دبلیودبلیوای به سقوطی مرگبار تبدیل نشه.

#AX_IWFC4Ever 📷
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
شایعه: بکی لینچ قهرمانیش را از دست می دهد ؟
مصدومیت چهره ترین کشتی گیر این روز های دبلیودبلیوای خیلی برنامه ها رو به هم ریخت. کنسل شدن مسابقه با راندا روزی تنها اتفاق ناامید کننده نیست چرا که گفته شده مسئولان قصد دارند به زودی قهرمانی کمربند اسمکدان رو از او بگیرند. با این حال در ادامه گفته شده بکی لینچ پیروز رویال رامبل مچ زنان شده و راندا روزی را برای رسلمنیا 35 و کمربند زنان راو چلنج می کند.

نظر شما در این رابطه چیست ؟
#Shayee_IWFC4Ever 📋
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
شایعه: بکی لینچ قهرمانیش را از دست می دهد ؟
مصدومیت چهره ترین کشتی گیر این روز های دبلیودبلیوای خیلی برنامه ها رو به هم ریخت. کنسل شدن مسابقه با راندا روزی تنها اتفاق ناامید کننده نیست چرا که گفته شده مسئولان قصد دارند به زودی قهرمانی کمربند اسمکدان رو از او بگیرند. با این حال در ادامه گفته شده بکی لینچ پیروز رویال رامبل مچ زنان شده و راندا روزی را برای رسلمنیا 35 و کمربند زنان راو چلنج می کند.

نظر شما در این رابطه چیست ؟
#Shayee_IWFC4Ever 📋
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
شایعه : سورپرایز بزرگ در انتظار مسابقه بکی لینچ و راندا روزی
در یکی از حساس ترین مسابقات سوروایور سریز، قهرمان زنان اسمکدان یعنی بکی لینچ به مصاف قهرمان زنان راو یعنی راندا روزی شکست ناپذیر میرود. از آنجایی که راندا هنوز شکستی را در WWE تجربه نکرده است، بسیاری معتقدند که او در سوروایر سریز هم شکست نخواهد خورد و استریکش ادامه پیدا خواهد کرد.
اما اخیرا SportsKeeda مدعی شده است که ممکن است دخالت نایا جکس و تامینا، زمینه ساز اولین باخت راندا روزی در WWE باشد و بکی به پیروزی بزرگی برسد !!
دیو ملتزر اما معتقد است که ممکن است شارلوت فلیر به نفع بکی در این مسابقه دخالت کند تا مقدمه‌ای باشد بر آغاز فیود فور هورس وومن WWE و فور هورس وومن UFC.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
دوست دارید این اتفاقات بیفتند ؟
#بکی_لینچ #راندا_روزی
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
شایعه : سورپرایز بزرگ در انتظار مسابقه بکی لینچ و راندا روزی
در یکی از حساس ترین مسابقات سوروایور سریز، قهرمان زنان اسمکدان یعنی بکی لینچ به مصاف قهرمان زنان راو یعنی راندا روزی شکست ناپذیر میرود. از آنجایی که راندا هنوز شکستی را در WWE تجربه نکرده است، بسیاری معتقدند که او در سوروایر سریز هم شکست نخواهد خورد و استریکش ادامه پیدا خواهد کرد.
اما اخیرا SportsKeeda مدعی شده است که ممکن است دخالت نایا جکس و تامینا، زمینه ساز اولین باخت راندا روزی در WWE باشد و بکی به پیروزی بزرگی برسد !!
دیو ملتزر اما معتقد است که ممکن است شارلوت فلیر به نفع بکی در این مسابقه دخالت کند تا مقدمه‌ای باشد بر آغاز فیود فور هورس وومن WWE و فور هورس وومن UFC.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
دوست دارید این اتفاقات بیفتند ؟
#بکی_لینچ #راندا_روزی
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
THE MAN
⭐
⭐
⭐
⭐
⭐
#بکی316 
#بکی 
#لینچ 
#آیریش_کوئین👑👱🔥 #بکی_لینچ
THE MAN

#بکی316
#بکی
#لینچ
#آیریش_کوئین👑👱🔥 #بکی_لینچ
🔵🔵🔵
📝 OMG 😍😍😍 DA FOOKING MAN 👑
🔵
🔵
🔵
🔵
🔵
#آیریش_کوئین👑👱🔥
#بکی_لینچ
#بکی
#لینچ
#بکی316
#راو
#اسمکدان 
#کوئین 
#دبلیو_دبلیو_ای 
#کشتی_کج_زنان 
#کشتی_کج 
#کشتیکج
🔵🔵🔵
📝 OMG 😍😍😍 DA FOOKING MAN 👑
🔵
🔵
🔵
🔵
🔵
#آیریش_کوئین👑👱🔥
#بکی_لینچ
#بکی
#لینچ
#بکی316
#راو
#اسمکدان
#کوئین
#دبلیو_دبلیو_ای
#کشتی_کج_زنان
#کشتی_کج
#کشتیکج
🔵🔵🔵
📝 اگه از بکی لینچ بدت میاد، لطفا دیگه رسلینگ نگاه نکن...
👇
Credits to @the_wrestling_page__
🔵
🔵
🔵
🔵
🔵
#آیریش_کوئین👑👱🔥
#بکی_لینچ
#بکی
#لینچ
#بکی316
#راو
#اسمکدان 
#کوئین 
#دبلیو_دبلیو_ای 
#کشتی_کج_زنان 
#کشتی_کج 
#کشتی_کچ 
#koshtikaj 
#koshtikaj1
🔵🔵🔵
📝 اگه از بکی لینچ بدت میاد، لطفا دیگه رسلینگ نگاه نکن...
👇
Credits to @the_wrestling_page__
🔵
🔵
🔵
🔵
🔵
#آیریش_کوئین👑👱🔥
#بکی_لینچ
#بکی
#لینچ
#بکی316
#راو
#اسمکدان
#کوئین
#دبلیو_دبلیو_ای
#کشتی_کج_زنان
#کشتی_کج
#کشتی_کچ
#koshtikaj
#koshtikaj1
🔵🔵🔵
📝 Baddest bitch on the planet?😏😂 Becky is not impressed and Ronda is fucked up now she is Becky's bitch 👑👱🔥😙💀
🔵
🔵
🔵
🔵
🔵
#آیریش_کوئین👑👱🔥
#بکی316
#بکی_لینچ
#بکی
#لینچ
#راو
#اسمکدان 
#کوئین 
#دبلیو_دبلیو_ای 
#کشتی_کج_زنان 
#کشتی_کج 
#کشتیکج
#beckylynch 
#irishqueen 
#becky316
#smackdownlive 
#raw
#wwe
#prowrestling
🔵🔵🔵
📝 Baddest bitch on the planet?😏😂 Becky is not impressed and Ronda is fucked up now she is Becky's bitch 👑👱🔥😙💀
🔵
🔵
🔵
🔵
🔵
#آیریش_کوئین👑👱🔥
#بکی316
#بکی_لینچ
#بکی
#لینچ
#راو
#اسمکدان
#کوئین
#دبلیو_دبلیو_ای
#کشتی_کج_زنان
#کشتی_کج
#کشتیکج
#beckylynch
#irishqueen
#becky316
#smackdownlive
#raw
#wwe
#prowrestling
🔵🔵🔵
📝 بهترین پایان ممکن برای راو آیریش کوئین 😍👑👱🔥 لنتی تو کاری کردی خون هم جذاب بنظر برسه😐😍❤👑👱🔥 تو چرا اینقدر خوبی ...❤💣🔥 شبی که بکی لینچ ثابت کرد استونکولد زنه...شاید استونکولد داشت همه ی این سال ها ثابت میکرد که بکی لینچه مرده...
🔹نایا جکس بدرد نخور واسه یه بارم که شده نتونست یه کارو درست انجام بده و بازم باتچ...امیدوارم بکی چیزیش نشه😑
🔵
🔵
🔵
🔵
🔵
#بکی316
#آیریش_کوئین👑👱🔥
#بکی_لینچ
#بکی
#لینچ
#راو
#اسمکدان 
#کوئین 
#دبلیو_دبلیو_ای 
#کشتی_کج_زنان 
#کشتی_کج 
#کشتیکج
🔵🔵🔵
📝 بهترین پایان ممکن برای راو آیریش کوئین 😍👑👱🔥 لنتی تو کاری کردی خون هم جذاب بنظر برسه😐😍❤👑👱🔥 تو چرا اینقدر خوبی ...❤💣🔥 شبی که بکی لینچ ثابت کرد استونکولد زنه...شاید استونکولد داشت همه ی این سال ها ثابت میکرد که بکی لینچه مرده...
🔹نایا جکس بدرد نخور واسه یه بارم که شده نتونست یه کارو درست انجام بده و بازم باتچ...امیدوارم بکی چیزیش نشه😑
🔵
🔵
🔵
🔵
🔵
#بکی316
#آیریش_کوئین👑👱🔥
#بکی_لینچ
#بکی
#لینچ
#راو
#اسمکدان
#کوئین
#دبلیو_دبلیو_ای
#کشتی_کج_زنان
#کشتی_کج
#کشتیکج
▪
📝بازم کمه😐پس تایتل های تگ تیم کجان😥😲😀👊
.
.
.
.
.
#بکی_لینچ 
#کشتی_کج_زنان 
#دبلیو_دبلیو_ای 
#چمپ
#کشتیکج

📝بازم کمه😐پس تایتل های تگ تیم کجان😥😲😀👊
.
.
.
.
.
#بکی_لینچ
#کشتی_کج_زنان
#دبلیو_دبلیو_ای
#چمپ
#کشتیکج
▪
📝چی بهتر از اینکه اینستاگرام رو باز کنی و این عکسو از بکی ببینی ولی متاسفانه با  یه واقعیت تلخ که بکی خیلی رو راست بهش اشاره کرد...بکی نوشته دبلیو دبلیو ای شیش سال پیش در چنین روزی بهترین تصمیمو گرفت و با من قرارداد امضا کرد و فقط تو چند هفته دیگه قراره بدترین تصمیمو بگیره و منو به دختر طلاییش راندا ببازونه... واقعاً بکی الان یکی از بهترین اتفاق های دبلیو دبلیو ایه با این کاراکترش ترکونده😙👱👑❤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#بکی #بکی_لینچ #کشتی_کج_زنان #کشتی_کج #کشتی_کج2018 #کشتی #کشتیکج #کشتی_کچ #دبلیو_دبلیو_ای #اسمکدان #راو

📝چی بهتر از اینکه اینستاگرام رو باز کنی و این عکسو از بکی ببینی ولی متاسفانه با یه واقعیت تلخ که بکی خیلی رو راست بهش اشاره کرد...بکی نوشته دبلیو دبلیو ای شیش سال پیش در چنین روزی بهترین تصمیمو گرفت و با من قرارداد امضا کرد و فقط تو چند هفته دیگه قراره بدترین تصمیمو بگیره و منو به دختر طلاییش راندا ببازونه... واقعاً بکی الان یکی از بهترین اتفاق های دبلیو دبلیو ایه با این کاراکترش ترکونده😙👱👑❤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#بکی #بکی_لینچ #کشتی_کج_زنان #کشتی_کج #کشتی_کج2018 #کشتی #کشتیکج #کشتی_کچ #دبلیو_دبلیو_ای #اسمکدان #راو
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📝عکس های لایو اونت اسمکدان در کاردیف‌📷
.
🔸میز اونجا هم نمیتونه دهنشو ببنده😕🍆
🔹بکی😍👏😙👱👑💦
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ای_جی_استایلز #ای_جی #بکی_لینچ #ساموا_جو #شارلت #رندی_اورتن #جف_هاردی #میز #دنیل_برایان #شیمس #ری_میستریو #اسمکدان #کشتیکج #کشتی_کج #کشتی #دبلیو_دبلیو_ای #لایواونت #اسمکدان #راو
#koshtikaj #koshtikaj1 #koshti
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📝عکس های لایو اونت اسمکدان در کاردیف‌📷
.
🔸میز اونجا هم نمیتونه دهنشو ببنده😕🍆
🔹بکی😍👏😙👱👑💦
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ای_جی_استایلز #ای_جی #بکی_لینچ #ساموا_جو #شارلت #رندی_اورتن #جف_هاردی #میز #دنیل_برایان #شیمس #ری_میستریو #اسمکدان #کشتیکج #کشتی_کج #کشتی #دبلیو_دبلیو_ای #لایواونت #اسمکدان #راو
#koshtikaj #koshtikaj1 #koshti
🔵
بکی لینچ هم امروز در اسمکدان حاضر بود و درباره پیروزی‌اش در برابر شارلوت فلیر در اوولوشن صحبت کرد.
او نهایتا گفت که در سوروایور سریز بازوی راندا را از جای خواهد کند !!
#SD_IWFC4Ever 🔵
به نظرتان بکی در برابر راندا به پیروزی میرسد ؟
#بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
بکی لینچ هم امروز در اسمکدان حاضر بود و درباره پیروزی‌اش در برابر شارلوت فلیر در اوولوشن صحبت کرد.
او نهایتا گفت که در سوروایور سریز بازوی راندا را از جای خواهد کند !!
#SD_IWFC4Ever 🔵
به نظرتان بکی در برابر راندا به پیروزی میرسد ؟
#بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
.
ثبت اولین مسابقه برای سوروایور سریز :
طبق اعلام رسمی WWE، در سوروایور سریز شاهد تقابل قهرمان زنان راو یعنی راندا روزی و قهرمان زنان اسمکدان یعنی بکی لینچ خواهیم بود.
سوروایور سریز ۲۸ آبان برگزار خواهد شد.
#SurvivorSeries_IWFC4Ever
پیش بینی شما از برنده :
۱ - #راندا_روزی
۲ - #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
.
ثبت اولین مسابقه برای سوروایور سریز :
طبق اعلام رسمی WWE، در سوروایور سریز شاهد تقابل قهرمان زنان راو یعنی راندا روزی و قهرمان زنان اسمکدان یعنی بکی لینچ خواهیم بود.
سوروایور سریز ۲۸ آبان برگزار خواهد شد.
#SurvivorSeries_IWFC4Ever
پیش بینی شما از برنده :
۱ - #راندا_روزی
۲ - #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
واکنش بکی لینچ به پیروزی تاریخی‌اش در اوولوشن :
بکی لینچ امروز در اوولوشن و در  مسابقه‌ای بسیار زیبا و جذاب با شکست شارلوت فلیر با موفقیت از تایتل زنان اسمکدان دفاع کرد. حال بکی در توییتر خود نسبت به این پیروزی بزرگ نوشت :
"آیا هنوز کسی هست که به من شک داشته باشد ؟"
#Evolution_IWFC4Ever 👙
#Khabar_IWFC4Ever 📄
آیا در بین شما هنوز کسی هست که به توانایی‌های این قهرمان شایسته شک داشته باشد ؟
#بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
واکنش بکی لینچ به پیروزی تاریخی‌اش در اوولوشن :
بکی لینچ امروز در اوولوشن و در مسابقه‌ای بسیار زیبا و جذاب با شکست شارلوت فلیر با موفقیت از تایتل زنان اسمکدان دفاع کرد. حال بکی در توییتر خود نسبت به این پیروزی بزرگ نوشت :
"آیا هنوز کسی هست که به من شک داشته باشد ؟"
#Evolution_IWFC4Ever 👙
#Khabar_IWFC4Ever 📄
آیا در بین شما هنوز کسی هست که به توانایی‌های این قهرمان شایسته شک داشته باشد ؟
#بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
👙
نقد و بررسی پی پر ویو اوولوشن ۲۰۱۸:
قسمت 6⃣
#2. Becky Lynch vs. Charlotte Flair | زنان تکامل یافته

موجی از تمجید و تعریف برای بکی لینچ و شارلوت فلیر. خیلی ها بهترین مسابقه زنان و بهترین کشتی گیران زن تاریخ رو بعد از تماشای اولین لست وومن استندینگ مچ در مین راسترز رو به آنها نسبت دادند. منطقی یا اغراق آمیز ؟ ابدا که بزرگ نمایی نیست.
به اندازه کافی در مورد شارلوت و بکی صحبت شده که چه داستانی رو طی کردن و در این راه چه تغییراتی رو دیدیم. لینچ با کرکتری منحصر به فرد و فلیر با قدرت و زیبایی حرکاتش. رفاقتی که تبدیل به رقابت شد و وجود یک کمربند. یادم نیست تا به حال دیده باشم جو سالن برای زنان اینگونه باشد. حداقل ذهن من یاری نمیکنه. اینکه تماشاگران سالن با تعصب به تشویق بپردازند و کل کل بین آنها را بشنویم و حتی قبل از زنگ مسابقه نشون داد که چقدر این فیود روی مردم تاثیر گذاشته. مهمترین مسابقه شب تبدیل شد به بهترین آن و یکی در طول تاریخ.
این فیود برای پایان نیاز به یک بوکینگ خاص داشت. همه چی فراهم بود و فراتر از تصور هم بوکینگ دیدیم. استفاده از وسایل مختلف و بدون هیچ ترسی تحسین برانگیز بود. ضربات سنگین، سرعت بالای مچ، شخصیت آنها در طول مچ و البته همراهی فوق العاده هواداران. جنگجویی شارلوت واقعا درجه یک بود. حتی درحالی که با مونسالت نتوانست میز را بشکند با هنرمندی از پس این اشتباه بر اومد. از اون گذشته در انتخاب برنده مسابقه و لطمه نزدن به ملکه شارلوت، کمپانی عالی کار کرد و بکی لینچ با این نمایشش رفت در دل تاریخ زنان و مردم.
از چهره شارلوت مشخص بود که او باخت را پذیرفته و حالا یک مدعی جدید کمربند زنان اسمکدان نیاز دارد و حیف که این فیود بیشتر از این نمی تونست ادامه پیدا کنه.

امتیاز کلی: 9/10 🔶
شما چه امتیازی به این مسابقه می دهید ؟ با نقد ما موافق هستید ؟
#Evolution_IWFC4Ever 👙
#NaghdoBaresi_IWFC4Ever 📄
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ #شارلوت_فلیر
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
👙
نقد و بررسی پی پر ویو اوولوشن ۲۰۱۸:
قسمت 6⃣
#2. Becky Lynch vs. Charlotte Flair | زنان تکامل یافته

موجی از تمجید و تعریف برای بکی لینچ و شارلوت فلیر. خیلی ها بهترین مسابقه زنان و بهترین کشتی گیران زن تاریخ رو بعد از تماشای اولین لست وومن استندینگ مچ در مین راسترز رو به آنها نسبت دادند. منطقی یا اغراق آمیز ؟ ابدا که بزرگ نمایی نیست.
به اندازه کافی در مورد شارلوت و بکی صحبت شده که چه داستانی رو طی کردن و در این راه چه تغییراتی رو دیدیم. لینچ با کرکتری منحصر به فرد و فلیر با قدرت و زیبایی حرکاتش. رفاقتی که تبدیل به رقابت شد و وجود یک کمربند. یادم نیست تا به حال دیده باشم جو سالن برای زنان اینگونه باشد. حداقل ذهن من یاری نمیکنه. اینکه تماشاگران سالن با تعصب به تشویق بپردازند و کل کل بین آنها را بشنویم و حتی قبل از زنگ مسابقه نشون داد که چقدر این فیود روی مردم تاثیر گذاشته. مهمترین مسابقه شب تبدیل شد به بهترین آن و یکی در طول تاریخ.
این فیود برای پایان نیاز به یک بوکینگ خاص داشت. همه چی فراهم بود و فراتر از تصور هم بوکینگ دیدیم. استفاده از وسایل مختلف و بدون هیچ ترسی تحسین برانگیز بود. ضربات سنگین، سرعت بالای مچ، شخصیت آنها در طول مچ و البته همراهی فوق العاده هواداران. جنگجویی شارلوت واقعا درجه یک بود. حتی درحالی که با مونسالت نتوانست میز را بشکند با هنرمندی از پس این اشتباه بر اومد. از اون گذشته در انتخاب برنده مسابقه و لطمه نزدن به ملکه شارلوت، کمپانی عالی کار کرد و بکی لینچ با این نمایشش رفت در دل تاریخ زنان و مردم.
از چهره شارلوت مشخص بود که او باخت را پذیرفته و حالا یک مدعی جدید کمربند زنان اسمکدان نیاز دارد و حیف که این فیود بیشتر از این نمی تونست ادامه پیدا کنه.

امتیاز کلی: 9/10 🔶
شما چه امتیازی به این مسابقه می دهید ؟ با نقد ما موافق هستید ؟
#Evolution_IWFC4Ever 👙
#NaghdoBaresi_IWFC4Ever 📄
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ #شارلوت_فلیر
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
ادج هم امروز میزبان تاک شو خودش یعنی کاتینگ ادج بود. ادج اول مروری از گذشته‌ها کرد و گفت که اسمکدان همیشه مثل شو خودش بوده است. او گفت که در همین شو با ویکی گوئررو ازدواج کرد و در همین شو هم ازش طلاق گرفت !!
ادج گفت که قصد دارد امروز نقش قطب نمای اخلاقی را در اسمکدان ایفا کند که خب خنده دار است‌. ادج سپس از بکی لینچ دعوت کرد تا به رینگ بیاید.
ادج به بکی گفت که بخش عمده‌ای از خودم را در تو میبینم و میدانم که در چه وضعیتی هستی. شاید فکر کنی که داری درست تصمیم میگیری ولی قربانی کردن دوستی‌ات انتخاب درستی نیست‌. خودم وقتی که دوستی سد راهم میشد آن را از بین میبردم ولی یک روز درحالی که به همه افتخاراتت فکر میکنی، میبینی که در خانه‌ات نشستی و دیگر حتی خودت را هم دوست نداری. من هنوز در تو یک انسان خوب میبینم.
بکی در جواب ادج گفت که من خودم دوست ندارم، من عاشق خودمم !! بکی سپس به ادج گفت که از رینگ بیرون برود و مواظب باشد که وسط راه دوباره گردنش مصدوم نشود !!
شارلوت فلیر وارد رینگ شد و به ادج گفت که بکی فقط به تایتل اهمیت میدهد و برای همین هم در سوپرشودان فرار کرد.
درگیری بین شارلوت و بکی شکل گرفت که حراست به زور آن‌ها را از هم جدا کردند.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#ادج #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
ادج هم امروز میزبان تاک شو خودش یعنی کاتینگ ادج بود. ادج اول مروری از گذشته‌ها کرد و گفت که اسمکدان همیشه مثل شو خودش بوده است. او گفت که در همین شو با ویکی گوئررو ازدواج کرد و در همین شو هم ازش طلاق گرفت !!
ادج گفت که قصد دارد امروز نقش قطب نمای اخلاقی را در اسمکدان ایفا کند که خب خنده دار است‌. ادج سپس از بکی لینچ دعوت کرد تا به رینگ بیاید.
ادج به بکی گفت که بخش عمده‌ای از خودم را در تو میبینم و میدانم که در چه وضعیتی هستی. شاید فکر کنی که داری درست تصمیم میگیری ولی قربانی کردن دوستی‌ات انتخاب درستی نیست‌. خودم وقتی که دوستی سد راهم میشد آن را از بین میبردم ولی یک روز درحالی که به همه افتخاراتت فکر میکنی، میبینی که در خانه‌ات نشستی و دیگر حتی خودت را هم دوست نداری. من هنوز در تو یک انسان خوب میبینم.
بکی در جواب ادج گفت که من خودم دوست ندارم، من عاشق خودمم !! بکی سپس به ادج گفت که از رینگ بیرون برود و مواظب باشد که وسط راه دوباره گردنش مصدوم نشود !!
شارلوت فلیر وارد رینگ شد و به ادج گفت که بکی فقط به تایتل اهمیت میدهد و برای همین هم در سوپرشودان فرار کرد.
درگیری بین شارلوت و بکی شکل گرفت که حراست به زور آن‌ها را از هم جدا کردند.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#ادج #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
✔ حقیقت
در تاریخ برند اسمکدان، ناتالیا قهرمان سابق کمربند دیواز و زنان اسمکدان موفق شده با انجام 66 مسابقه رکورد دار بیشترین تعداد مچ بین زنان را به نام خود تا به اینجا ثبت کند. وی سال 2008 اولین حضورش را در قسمت آبی رنگ کمپانی تجربه کرد. میشل مککول و  بکی لینچ نیز در مکان بعدی با 45 مچ قرار دارند که مطمئنا در آینده بکی لینچ رتبه دوم را به تنهایی خواهد داشت و تهدید خوبی برای رکورد محسوب می شود.

نظر شما چیست ؟
#Fact_IWFC4Ever ✔️
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #ناتالیا #میشل_مککول #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
✔ حقیقت
در تاریخ برند اسمکدان، ناتالیا قهرمان سابق کمربند دیواز و زنان اسمکدان موفق شده با انجام 66 مسابقه رکورد دار بیشترین تعداد مچ بین زنان را به نام خود تا به اینجا ثبت کند. وی سال 2008 اولین حضورش را در قسمت آبی رنگ کمپانی تجربه کرد. میشل مککول و بکی لینچ نیز در مکان بعدی با 45 مچ قرار دارند که مطمئنا در آینده بکی لینچ رتبه دوم را به تنهایی خواهد داشت و تهدید خوبی برای رکورد محسوب می شود.

نظر شما چیست ؟
#Fact_IWFC4Ever ✔️
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #ناتالیا #میشل_مککول #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
کمتر از ۴۸ ساعت به هزارمین اسمکدان تاریخ.
بالاخره پای زنان هم به روزشمار باز شد و دو کشتی گیر عالی که دو ماهی است به شدت مورد توجه همگان قرار گرفتند. با روند عالی که اونها داشتند شایسته هستند که جزء بهترین زنان تاریخ برند آبی باشند. بکی و شارلوت هفته قبل طولانی ترین سینگل مچ زنان را موفق شدن به ثبت برسانند.

خاطرات و لحظات خودتون از بکی لینچ و شارلوت فلیر در اسمکدان رو برامون بنویسید.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ #شارلوت_فلیر
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
کمتر از ۴۸ ساعت به هزارمین اسمکدان تاریخ.
بالاخره پای زنان هم به روزشمار باز شد و دو کشتی گیر عالی که دو ماهی است به شدت مورد توجه همگان قرار گرفتند. با روند عالی که اونها داشتند شایسته هستند که جزء بهترین زنان تاریخ برند آبی باشند. بکی و شارلوت هفته قبل طولانی ترین سینگل مچ زنان را موفق شدن به ثبت برسانند.

خاطرات و لحظات خودتون از بکی لینچ و شارلوت فلیر در اسمکدان رو برامون بنویسید.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ #شارلوت_فلیر
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
شایعه: بکی لینچ دچار آسیب دیدگی شده است
اسمکدان هفته گذشته پایان خوبی برای قهرمان کمربند زنان و شارلوت فلیر نداشت چرا که هر دو با کمک پزشکان شو را ترک کردند آن هم پس از یک مبارزه بیست دقیقه ای. همان موقع شایعاتی به گوش رسید که شارلوت و بکی مصدوم شدند اما شارلوت حال خوبی دارد و فقط بکی لینچ آسیب دیده. به گفته دیو ملتزر این کشتی گیر از ناحیه فک دچار شکستگی شده و آینده او در هاله ای از ابهام قرار دارد.

امیدواریم راسترز تبدیل به لشکری از مصدومان نشه اون هم یکی از بهترین های فعلی.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
شایعه: بکی لینچ دچار آسیب دیدگی شده است
اسمکدان هفته گذشته پایان خوبی برای قهرمان کمربند زنان و شارلوت فلیر نداشت چرا که هر دو با کمک پزشکان شو را ترک کردند آن هم پس از یک مبارزه بیست دقیقه ای. همان موقع شایعاتی به گوش رسید که شارلوت و بکی مصدوم شدند اما شارلوت حال خوبی دارد و فقط بکی لینچ آسیب دیده. به گفته دیو ملتزر این کشتی گیر از ناحیه فک دچار شکستگی شده و آینده او در هاله ای از ابهام قرار دارد.

امیدواریم راسترز تبدیل به لشکری از مصدومان نشه اون هم یکی از بهترین های فعلی.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
رکوردشکنی شارلوت فلیر و بکی لینچ در اسمکدان گذشته :
شارلوت فلیر و بکی لینچ سر تایتل زنان اسمکدان به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه دابل کانت آوت به پایان رسید. این مسابقه ۲۳ دقیقه به طول انجامید و به این ترتیب تبدیل شد به طولانی ترین مسابقه بخش زنان در تاریخ راو و اسمکدان.
این رکورد پیش از این متعلق به مسابقه شارلوت فلیر و ساشا بنکس در شو راو ۲۵ جولای سال ۲۰۱۶ بود.
با توجه به ریتم خوبی که زنان کمپانی پیش گرفته‌اند، قطعا این رکورد در آینده باز هم جا به جا خواهد شد.
#Khabar_IWFC4Ever 📄
#شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
رکوردشکنی شارلوت فلیر و بکی لینچ در اسمکدان گذشته :
شارلوت فلیر و بکی لینچ سر تایتل زنان اسمکدان به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه دابل کانت آوت به پایان رسید. این مسابقه ۲۳ دقیقه به طول انجامید و به این ترتیب تبدیل شد به طولانی ترین مسابقه بخش زنان در تاریخ راو و اسمکدان.
این رکورد پیش از این متعلق به مسابقه شارلوت فلیر و ساشا بنکس در شو راو ۲۵ جولای سال ۲۰۱۶ بود.
با توجه به ریتم خوبی که زنان کمپانی پیش گرفته‌اند، قطعا این رکورد در آینده باز هم جا به جا خواهد شد.
#Khabar_IWFC4Ever 📄
#شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
👙
شفاف سازی در مورد اولین لست وومن استندینگ مچ:
همانطور که متوجه شده اید، بکی لینچ در اولین پی پر ویو مخصوص زنان " اوولوشین " باید از کمربند زنان اسمکدان در مقابل شارلوت فلیر دفاع کند. مبارزه ای که قانون آن لست وومن استندینگ است. نکته مبهم اما درجایی است که خیلی از سایت ها از جمله خود کمپانی خبر از اولین لست وومن استندینگ مچ می دهند درحالی که قبلا در برند NXT آسکا و نیکی کراس چنین مچی داده اند و در تاریخ #دبلیودبلیوای آنها اولین زنانی بودند که این نوع خاص از مسابقه را برگزار کردند.

دومین لست وومن استندینگ مچ میتونه از اولین بهتر باشه ؟
#Evolution_IWFC4Ever 👙
#Fact_IWFC4Ever ✔
#بکی_لینچ #شارلوت_فلیر #آسکا #نیکی_کراس
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
👙
شفاف سازی در مورد اولین لست وومن استندینگ مچ:
همانطور که متوجه شده اید، بکی لینچ در اولین پی پر ویو مخصوص زنان " اوولوشین " باید از کمربند زنان اسمکدان در مقابل شارلوت فلیر دفاع کند. مبارزه ای که قانون آن لست وومن استندینگ است. نکته مبهم اما درجایی است که خیلی از سایت ها از جمله خود کمپانی خبر از اولین لست وومن استندینگ مچ می دهند درحالی که قبلا در برند NXT آسکا و نیکی کراس چنین مچی داده اند و در تاریخ #دبلیودبلیوای آنها اولین زنانی بودند که این نوع خاص از مسابقه را برگزار کردند.

دومین لست وومن استندینگ مچ میتونه از اولین بهتر باشه ؟
#Evolution_IWFC4Ever 👙
#Fact_IWFC4Ever ✔
#بکی_لینچ #شارلوت_فلیر #آسکا #نیکی_کراس
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
مهمترین مسابقه شو این هفته اسمکدان لایو، کیک آف شو بود و چمپیونشیپ تایتل زنان این برند رو دیدیم. طبق انتظار دو کشتی گیر نمایش قابل قبولی داشتند و همه از سبک شخصیت و مبارزه آنها لذت بردند. دی کیو شدن بکی لینچ میتونست برایش دردسر ساز باشد ولی با کانت اونت شدن این دو، مچ بدون برنده پایان یافت تا سومین قهرمانی شارلوت فلیر را نبینیم.
بعد از مسابقه تازه درگیری به اوج شدتش رسید و در راه اینترس دو رسلر ضربات سختی زدند که منجر به اسپیر سخت شارلوت به لینچ و به چراغ های LED شد. ضربه ای که باعث ورود داوران و پرشکان هم شد و حتی گفته شده بعید نیست آنها آسیب جدی دیده باشند.

مسابقه و نتیجه چطور بود ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
مهمترین مسابقه شو این هفته اسمکدان لایو، کیک آف شو بود و چمپیونشیپ تایتل زنان این برند رو دیدیم. طبق انتظار دو کشتی گیر نمایش قابل قبولی داشتند و همه از سبک شخصیت و مبارزه آنها لذت بردند. دی کیو شدن بکی لینچ میتونست برایش دردسر ساز باشد ولی با کانت اونت شدن این دو، مچ بدون برنده پایان یافت تا سومین قهرمانی شارلوت فلیر را نبینیم.
بعد از مسابقه تازه درگیری به اوج شدتش رسید و در راه اینترس دو رسلر ضربات سختی زدند که منجر به اسپیر سخت شارلوت به لینچ و به چراغ های LED شد. ضربه ای که باعث ورود داوران و پرشکان هم شد و حتی گفته شده بعید نیست آنها آسیب جدی دیده باشند.

مسابقه و نتیجه چطور بود ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
فردا جلوی نام کدام زن 6 برد ثبت می شود ؟
این است انقلاب زنان با استعداد و فوق العاده از هر نظر که تونستند با نمایش و کرکتر های خوبشون به این شکل مردم را جذب کنند و بدون هیچ ترس و استرسی حتی مسابقات سنگین را در مین اونت ها برعهده می گیرند. بکی لینچ و شارلوت فلیر در حال حاضر بهترین فیود بخش زنان و یکی از بهترین ها را در کل دارند می گذرانند و فردا مسابقه ای هیجان انگیز با قانونی جالب داارند.

فردا کدامشان موفق میشه با تایتل شو را ترک کند ؟ ملکه فلیر یا ملکه ایرلندی ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
فردا جلوی نام کدام زن 6 برد ثبت می شود ؟
این است انقلاب زنان با استعداد و فوق العاده از هر نظر که تونستند با نمایش و کرکتر های خوبشون به این شکل مردم را جذب کنند و بدون هیچ ترس و استرسی حتی مسابقات سنگین را در مین اونت ها برعهده می گیرند. بکی لینچ و شارلوت فلیر در حال حاضر بهترین فیود بخش زنان و یکی از بهترین ها را در کل دارند می گذرانند و فردا مسابقه ای هیجان انگیز با قانونی جالب داارند.

فردا کدامشان موفق میشه با تایتل شو را ترک کند ؟ ملکه فلیر یا ملکه ایرلندی ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
ساعاتی پیش طبق اعلام رسمی کمپانی دو مسابقه برای شو اسمکدان در چارچوب ترنمنت جام جهانی WWE که احتمالا فینال آن در رویداد کرون جول عربستان آن را خواهیم دید، برگزار می شود. رندی اورتن به مصاف د بیگ شو می رود و ساموا جو رو د روی جف هاردی قرار میگیرد.
همچنین ریمچ بین بکی لینچ و شارلوت فلیر برای کمربند زنان اسمکدان قانون جدیدی پیدا کرد. اگر بکی دیسکالیفاید بشه او تایتل را حفظ نمی کند و شارلوت به قهرمانی خواهد رسید.

پیش بینی شما حالا از نتیجه این سه مسابقه بزرگ ؟ حضور بیگ شو هم در اسمکدان خودش جالبه.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #رندی_اورتن #بیگ_شو #سامواجو #جف_هاردی #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
ساعاتی پیش طبق اعلام رسمی کمپانی دو مسابقه برای شو اسمکدان در چارچوب ترنمنت جام جهانی WWE که احتمالا فینال آن در رویداد کرون جول عربستان آن را خواهیم دید، برگزار می شود. رندی اورتن به مصاف د بیگ شو می رود و ساموا جو رو د روی جف هاردی قرار میگیرد.
همچنین ریمچ بین بکی لینچ و شارلوت فلیر برای کمربند زنان اسمکدان قانون جدیدی پیدا کرد. اگر بکی دیسکالیفاید بشه او تایتل را حفظ نمی کند و شارلوت به قهرمانی خواهد رسید.

پیش بینی شما حالا از نتیجه این سه مسابقه بزرگ ؟ حضور بیگ شو هم در اسمکدان خودش جالبه.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #رندی_اورتن #بیگ_شو #سامواجو #جف_هاردی #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
ثبت مسابقه برای اسمکدان این هفته :
شارلوت فلیر که دیروز به خاطر پیروزی با DQ نتوانست به قهرمانی زنان اسمکدان برسد، در اسمکدان این هفته فرصت دیگری خواهد داشت تا بتواند باز هم قهرمان زنان اسمکدان شود.
#SD_IWFC4Ever 🔵
پیش بینی شما از برنده :
۱ - #بکی_لینچ
۲ - #شارلوت_فلیر
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
ثبت مسابقه برای اسمکدان این هفته :
شارلوت فلیر که دیروز به خاطر پیروزی با DQ نتوانست به قهرمانی زنان اسمکدان برسد، در اسمکدان این هفته فرصت دیگری خواهد داشت تا بتواند باز هم قهرمان زنان اسمکدان شود.
#SD_IWFC4Ever 🔵
پیش بینی شما از برنده :
۱ - #بکی_لینچ
۲ - #شارلوت_فلیر
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
▪
🔸سوپر شو داون امروز ۱۲:۳۰ ظهر به وقت ایران برگزار می‌شود!
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
#ای_جی_استایلز #کشتی_کج #کشتی_کج2018 #سوپرشوداون #رسلینگ #اندرتيكر #آندرتیکر #ترپل_اچ #ساموا_جو #بکی_لینچ #شان_مایکلز

🔸سوپر شو داون امروز ۱۲:۳۰ ظهر به وقت ایران برگزار می‌شود!


#ای_جی_استایلز #کشتی_کج #کشتی_کج2018 #سوپرشوداون #رسلینگ #اندرتيكر #آندرتیکر #ترپل_اچ #ساموا_جو #بکی_لینچ #شان_مایکلز
🔵
آخرین بخش اسمکدان به بکی لینچ و سورپرایزش برای سوپرشودان اختصاص داشت. سورپرایز بکی یک پوستر از سوپرشودان بود که در آن خودش بالا سر شارلوت فلیر ایستاده بود و تایتل زنان اسمکدان را هم بالا گرفته بود. پس از رونمایی از این پوستر، شارلوت فلیر به رینگ آمد و درگیری شکل گرفت منتها این بار برخلاف دفعات قبلی، شارلوت در درگیری موفق تر بود تا با روحیه‌ای بهتر پا به سوپرشودان بگذارد.
#SD_IWFC4Ever 🔵
به نظرتان شارلوت تایتل را در استرالیا پس خواهد گرفت ؟
#شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
آخرین بخش اسمکدان به بکی لینچ و سورپرایزش برای سوپرشودان اختصاص داشت. سورپرایز بکی یک پوستر از سوپرشودان بود که در آن خودش بالا سر شارلوت فلیر ایستاده بود و تایتل زنان اسمکدان را هم بالا گرفته بود. پس از رونمایی از این پوستر، شارلوت فلیر به رینگ آمد و درگیری شکل گرفت منتها این بار برخلاف دفعات قبلی، شارلوت در درگیری موفق تر بود تا با روحیه‌ای بهتر پا به سوپرشودان بگذارد.
#SD_IWFC4Ever 🔵
به نظرتان شارلوت تایتل را در استرالیا پس خواهد گرفت ؟
#شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
کمین در آتلیه :
شارلوت فلیر این هفته در آتلیه پشت صحنه حضور داشت و عکاس در حال عکس گرفتن از او بود که ناگهان بکی لینچ از پشت به شارلوت حمله کرد و به عکاس گفت که از او عکس بیندازد.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#بکی_لینچ #شارلوت_فلیر
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
کمین در آتلیه :
شارلوت فلیر این هفته در آتلیه پشت صحنه حضور داشت و عکاس در حال عکس گرفتن از او بود که ناگهان بکی لینچ از پشت به شارلوت حمله کرد و به عکاس گفت که از او عکس بیندازد.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#بکی_لینچ #شارلوت_فلیر
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
📊
بررسی پاور رنکینگ این هفته:

#5. AJ Styles:
قهرمان کمربند دبلیودبلیوای به هر شکلی که بود در هل این ا سل چمپ ماند و در اسمکدان نیز اجازه کاری به ساموا جو نداد. با این حال برد نچندان کلین وی باعث شد او رتبه بهتری کسب نکند.

#4. Drew & Dolph:
آنها واقعا کار سختی مقابل رالینز و امبروز داشتند تا از عناوین قهرمانی خود دفاع کنند. دیدیم که چقدر مسابقه طولانی و زیبا شد و همین تایتل رین عالی سبب شد این دو در این لیست باشد با اینکه در راو متوسط کار کردند.

#3. Randy Orton:
رندی اورتن در اسمکدان کار خاصی نکرد ولی پیروزی بسیار حیثیتی اش در یک مسابقه جذاب آنقدر بزرگ بود که بالاتر از دیگران در مکان سوم قرار گیرد.

#2. Roman Reigns:
در هل این ا سل درسته او عملکرد قابل توجهی نداشت اما حفظ تایتل واقعا ارزشمند بود. در شو راو هم دیدیم با کلک های زیاد برن کربین و داگ آو وار باز هم رینز سربلند شو را ترک کرد.

#1. Becky Lynch:
بدون شک بهترین کشتی گیر هفته قبل همین #بکی_لینچ بود. او بود که تنها تایتل چنج را در هل این ا سل رقم زد و برای دومین بار قهرمان زنان اسمکدان و سپس در شو آبی رنگ مین اونت را با برتری نسبت به شارلوت فلیر به پایان رساند.

نظرتون در مورد این رنکینگ چیست ؟
#PowerRankings_IWFC4Ever 📊
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
📊
بررسی پاور رنکینگ این هفته:

#5. AJ Styles:
قهرمان کمربند دبلیودبلیوای به هر شکلی که بود در هل این ا سل چمپ ماند و در اسمکدان نیز اجازه کاری به ساموا جو نداد. با این حال برد نچندان کلین وی باعث شد او رتبه بهتری کسب نکند.

#4. Drew & Dolph:
آنها واقعا کار سختی مقابل رالینز و امبروز داشتند تا از عناوین قهرمانی خود دفاع کنند. دیدیم که چقدر مسابقه طولانی و زیبا شد و همین تایتل رین عالی سبب شد این دو در این لیست باشد با اینکه در راو متوسط کار کردند.

#3. Randy Orton:
رندی اورتن در اسمکدان کار خاصی نکرد ولی پیروزی بسیار حیثیتی اش در یک مسابقه جذاب آنقدر بزرگ بود که بالاتر از دیگران در مکان سوم قرار گیرد.

#2. Roman Reigns:
در هل این ا سل درسته او عملکرد قابل توجهی نداشت اما حفظ تایتل واقعا ارزشمند بود. در شو راو هم دیدیم با کلک های زیاد برن کربین و داگ آو وار باز هم رینز سربلند شو را ترک کرد.

#1. Becky Lynch:
بدون شک بهترین کشتی گیر هفته قبل همین #بکی_لینچ بود. او بود که تنها تایتل چنج را در هل این ا سل رقم زد و برای دومین بار قهرمان زنان اسمکدان و سپس در شو آبی رنگ مین اونت را با برتری نسبت به شارلوت فلیر به پایان رساند.

نظرتون در مورد این رنکینگ چیست ؟
#PowerRankings_IWFC4Ever 📊
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
👹
نمرات دیو ملتزر به هل این ا سل ۲۰۱۸ :
۱. #دنیودی 🆚️ #روسودی 》 ۳.۲۵
۲. #رندی_اورتن 🆚️ #جف_هاردی 》 ۳.۷۵
۳. #بکی_لینچ 🆚️ #شارلوت_فلیر 》 ۳.۷۵
۴. #دشیلد 🆚️ #دالف_زیگلر و #درومک_اینتایر 》 ۴.۵
۵. #ای_جی_استایلز 🆚️ #سامواجو 》 ۴
۶. #دمیز و #ماریس 🆚️ #دنیل_براین و #بری_بلا 》 ۳.۲۵
۷. #رانداروزی 🆚️ #الکسابلیس 》 ۳.۲۵
۸. #رومن_رینز 🆚️ #بران_استرومن 》 ۳.۲۵ 🔹نمرات از ۵ می ‌باشد.
نظرتون شما در مورد نمرات داده شده چیست ؟
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
👹
نمرات دیو ملتزر به هل این ا سل ۲۰۱۸ :
۱. #دنیودی 🆚️ #روسودی 》 ۳.۲۵
۲. #رندی_اورتن 🆚️ #جف_هاردی 》 ۳.۷۵
۳. #بکی_لینچ 🆚️ #شارلوت_فلیر 》 ۳.۷۵
۴. #دشیلد 🆚️ #دالف_زیگلر و #درومک_اینتایر 》 ۴.۵
۵. #ای_جی_استایلز 🆚️ #سامواجو 》 ۴
۶. #دمیز و #ماریس 🆚️ #دنیل_براین و #بری_بلا 》 ۳.۲۵
۷. #رانداروزی 🆚️ #الکسابلیس 》 ۳.۲۵
۸. #رومن_رینز 🆚️ #بران_استرومن 》 ۳.۲۵ 🔹نمرات از ۵ می ‌باشد.
نظرتون شما در مورد نمرات داده شده چیست ؟
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
مین اونت اسمکدان با حضور جنرال منیجر برند در رینگ و رونمایی از کمربند زنان همراه بود که حالا صاحب جدیدی دارد. بکی لینچ آمد و تایتل قهرمانی خود را با تشویق زیاد هواداران کسب کرد. شارلوت اما خیلی تحمل نداشت و او هم به رینگ آمد. پیج که دیگر کارش تمام شده بود صحنه را برای این دو نفر خالی کرد.
شارلوت از احترام حرف زد. او گفت یکشنبه دو زن مقابل هم قرار گرفتن و تو بهتر بود. من احترام میذارم و تو حالا قهرمان شدی. بکی اما زیر بار این صحبت ها نرفت و این روی خوش شارلوت را نپذیرفت. بکی جوری صحبت می کرد که فقط انتظار احترام نداره و باید مثل ملکه با او رفتار بشه. شارلوت هم در آخر گفت بهت تبریک میگم قهرمان. بکی گفت باید میگفتی ملکه. شارلوت که با خنده اش پشت به بکی کرد و بکی لینچ دوباره او را " فاحشه " نامید. دیگر شارلوت تحمل نکرد و جنگ دو کشتی گیر را دیدیم که خیلی راحت امشب هم قهرمان جدید کمربند زنان موفق بود. سامراسلم آخرین روز خوب شارلوت در کمپانی بود یعنی دقیقا 1 ماه پیش. هر هفته برتری بکی لینچ را میبینم.

دلیلش چیست ؟ آیا مسئولان می خواهند بکی را نزد هواداران منفور کنند ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ #پیج #شارلوت_فلیر
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
مین اونت اسمکدان با حضور جنرال منیجر برند در رینگ و رونمایی از کمربند زنان همراه بود که حالا صاحب جدیدی دارد. بکی لینچ آمد و تایتل قهرمانی خود را با تشویق زیاد هواداران کسب کرد. شارلوت اما خیلی تحمل نداشت و او هم به رینگ آمد. پیج که دیگر کارش تمام شده بود صحنه را برای این دو نفر خالی کرد.
شارلوت از احترام حرف زد. او گفت یکشنبه دو زن مقابل هم قرار گرفتن و تو بهتر بود. من احترام میذارم و تو حالا قهرمان شدی. بکی اما زیر بار این صحبت ها نرفت و این روی خوش شارلوت را نپذیرفت. بکی جوری صحبت می کرد که فقط انتظار احترام نداره و باید مثل ملکه با او رفتار بشه. شارلوت هم در آخر گفت بهت تبریک میگم قهرمان. بکی گفت باید میگفتی ملکه. شارلوت که با خنده اش پشت به بکی کرد و بکی لینچ دوباره او را " فاحشه " نامید. دیگر شارلوت تحمل نکرد و جنگ دو کشتی گیر را دیدیم که خیلی راحت امشب هم قهرمان جدید کمربند زنان موفق بود. سامراسلم آخرین روز خوب شارلوت در کمپانی بود یعنی دقیقا 1 ماه پیش. هر هفته برتری بکی لینچ را میبینم.

دلیلش چیست ؟ آیا مسئولان می خواهند بکی را نزد هواداران منفور کنند ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ #پیج #شارلوت_فلیر
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
پیش نمایش شو اسمکدان لایو ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸:
🔵 شینسکه ناکامورا 🆚 روسو
مدتی بود که انتقاد هایی نسبت به ناکامورا داشتیم که اصلا در شو ها حاضر نمی شود چه برسد برای دفاع از کمربندش. اما مشخص شد مسابقه فردا او مقابل روسو بلغاری، برای قهرمانی کمربند یونایتد استیس است. یک مسابقه حساس که بعید نیست روسو پس از ناکامی در بخش تگ تیم دوباره به تایتل مورد علاقه اش برسد.
🔵 ای جی استایلز 🆚 آندراده سین آلماس
هل این ا سل علی رقم یک چالش سخت، برایش خوش شانسی نیز به همراه داشت. حالا امشب او به مصاف آندراده سرحال می رود که باز هم مسابقه ای سخت می باشد اما قطعا مهمترین نگرانی او بابت حمله و دخالت ساموا جو عصبی است.
🔵 ادامه داستان رندی و جف
جدال دو رسلر در جهنم برگزار شد و حالا به اسمکدانی می آیند که دیگر آب از سرشان گذشته. جف هاردی با عملکردی خوب، بازنده سربلند هل این ا سل بود اما کیه که ندونه جف حتما باید یه انتقامی درست از رندی اورتن بگیرد. احتمالا این فیود روز های پایانی اش را سپری می کند و باید در اسمکدان های بعدی شاهد اتفاقات بزرگ باشیم.
🔵 مهمان سوپرایز گونه میز تی وی
در خبر ها گفتیم شو اسمکدان لایو فردا با سگمنت میز تی وی آغاز می شود و مهمانی خواهد داشت که لو نرفته چه کسی است و بعید باشد فردی معمولی را فردا کنار د میز و ماریس ببینیم.
🔵 جشن دومین قهرمانی
بکی لینچ در هل این ا سل مسابقه ای به یادماندنی برای خودش رقم زد. او شارلوت فلیری را شکست داد که خیلی وقت بود بازنده پی پر ویو ها نشده بود و قهرمانی را به بدترین شکل از شارلوت گرفت. این تازه شروع ماجرا دشمنی دوست های صمیمی سابق است. شارلوتی که چیزی برای از دست دادن نداره و از اون طرف بکی لینچ که حالا با قدرت بیشتری خواهد جنگید.

چقدر برای شو فردا اسمکدان هیجان دارید ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #روسو #شینسکه_ناکامورا #ای_جی_استایلز #سامواجو #دمیز #ماریس #رندی_اورتن #جف_هاردی #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
پیش نمایش شو اسمکدان لایو ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸:
🔵 شینسکه ناکامورا 🆚 روسو
مدتی بود که انتقاد هایی نسبت به ناکامورا داشتیم که اصلا در شو ها حاضر نمی شود چه برسد برای دفاع از کمربندش. اما مشخص شد مسابقه فردا او مقابل روسو بلغاری، برای قهرمانی کمربند یونایتد استیس است. یک مسابقه حساس که بعید نیست روسو پس از ناکامی در بخش تگ تیم دوباره به تایتل مورد علاقه اش برسد.
🔵 ای جی استایلز 🆚 آندراده سین آلماس
هل این ا سل علی رقم یک چالش سخت، برایش خوش شانسی نیز به همراه داشت. حالا امشب او به مصاف آندراده سرحال می رود که باز هم مسابقه ای سخت می باشد اما قطعا مهمترین نگرانی او بابت حمله و دخالت ساموا جو عصبی است.
🔵 ادامه داستان رندی و جف
جدال دو رسلر در جهنم برگزار شد و حالا به اسمکدانی می آیند که دیگر آب از سرشان گذشته. جف هاردی با عملکردی خوب، بازنده سربلند هل این ا سل بود اما کیه که ندونه جف حتما باید یه انتقامی درست از رندی اورتن بگیرد. احتمالا این فیود روز های پایانی اش را سپری می کند و باید در اسمکدان های بعدی شاهد اتفاقات بزرگ باشیم.
🔵 مهمان سوپرایز گونه میز تی وی
در خبر ها گفتیم شو اسمکدان لایو فردا با سگمنت میز تی وی آغاز می شود و مهمانی خواهد داشت که لو نرفته چه کسی است و بعید باشد فردی معمولی را فردا کنار د میز و ماریس ببینیم.
🔵 جشن دومین قهرمانی
بکی لینچ در هل این ا سل مسابقه ای به یادماندنی برای خودش رقم زد. او شارلوت فلیری را شکست داد که خیلی وقت بود بازنده پی پر ویو ها نشده بود و قهرمانی را به بدترین شکل از شارلوت گرفت. این تازه شروع ماجرا دشمنی دوست های صمیمی سابق است. شارلوتی که چیزی برای از دست دادن نداره و از اون طرف بکی لینچ که حالا با قدرت بیشتری خواهد جنگید.

چقدر برای شو فردا اسمکدان هیجان دارید ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #روسو #شینسکه_ناکامورا #ای_جی_استایلز #سامواجو #دمیز #ماریس #رندی_اورتن #جف_هاردی #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
👹
نقد و بررسی پی پر ویو هل این ا سل ۲۰۱۸:
قسمت 3⃣

#6. Charlotte Flair vs. Becky Lynch | خوشحال ترین ایرلندی دنیا

فیود: در بخش زنان عادت نداریم فیود و بیلدآپ خاصی را در بک گراند مسابقه حس کنیم ولی اتفافات هیجان انگیز بین بکی لینچ و شارلوت فلیر باعث شو خیلی از هواداران توجه شان به اسمکدان و رقابت 2 زن جلب شود. هیل ترن موفق لینچ و پایان دوستی با شارلوت یک فیود تمام عیار ساخت.
امتیاز: 1.5/2 🔹

بیلدآپ: فقط یک دشمنی لازم نیست. این دو زن توانستند هر هفته اسمکدان را با تمجید طرفداران به پایان برسانند. حمله های بکی لینچ و ناکامی قهرمان زنان بیلدآپی یک طرفه به وجود آورد ولی کاملا بی نقص اجرا شد تا خیلی ها برای این رقابت انتظار بکشند.
امتیاز: 1.5/2 🔹

کیفیت مچ: بدون شک در بخش زنان این دو نفر از کسانی هستند که قابلیت اجرا انواع بوکینگ سخت را دارند. با این حال خیلی در هل این ا سل توانمند نشان ندادند ولی به حساب دیوا بودنشان راضی کننده بودند. دو سابمیشن وومنز حرفه ای که کلی درگیری فیزیکی داشتند و مانع انجام حرکات فانتزی روی هم شدند.
امتیاز: 1/2 🔹

نکات مثبت: قهرمان شدن مو نارنجی WWE کار بسیار صحیحی بود. ولی دو اتفاق دیگر شخصا بیشتر به دل من نشست. بکی نشان داد فقط در رفتار و حمله هایش یک هیل بدجنس نیست. او سبک کشتی گرفتنش را هم با شخصیت جدیدش درآمیخت و به عنوان یک زن جسور مقابل کسی ایستاد که باخت برایش معنا ندارد. از اون گذشته دست ندادن با شارلوت بعد از مچ عملا توهین بود و شارلوت حالا ساکت نخواهد نشست و این دشمنی حتی از قبل هم مهیج تر شده.
امتیاز: 1.5/2 🔹

نکات منفی: ایراد دومین مسابقه شو اصلی را در اتمام آن باید جست. البته قابل توجیه است که شارلوت فلیر هنوز نباید با سابمیشن تسلیم شود و این موقعیت را برای رویداد ها و حریفان بزرگتر نگه دارد اما دلیلی هم نیست برای اینکه روشی بهتر برای پیروز شدن لینچ به کار می بردن. یک رول آپ نچندان خوب برای قهرمان کردن یک کشتی گیر.
امتیاز: 1.25/2🔹

امتیاز کلی: 6.75/10 🔶
شما چه امتیازی به این مسابقه می دهید ؟ با نقد ما موافق هستید ؟
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#NaghdoBaresi_IWFC4Ever 📄
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
👹
نقد و بررسی پی پر ویو هل این ا سل ۲۰۱۸:
قسمت 3⃣

#6. Charlotte Flair vs. Becky Lynch | خوشحال ترین ایرلندی دنیا

فیود: در بخش زنان عادت نداریم فیود و بیلدآپ خاصی را در بک گراند مسابقه حس کنیم ولی اتفافات هیجان انگیز بین بکی لینچ و شارلوت فلیر باعث شو خیلی از هواداران توجه شان به اسمکدان و رقابت 2 زن جلب شود. هیل ترن موفق لینچ و پایان دوستی با شارلوت یک فیود تمام عیار ساخت.
امتیاز: 1.5/2 🔹

بیلدآپ: فقط یک دشمنی لازم نیست. این دو زن توانستند هر هفته اسمکدان را با تمجید طرفداران به پایان برسانند. حمله های بکی لینچ و ناکامی قهرمان زنان بیلدآپی یک طرفه به وجود آورد ولی کاملا بی نقص اجرا شد تا خیلی ها برای این رقابت انتظار بکشند.
امتیاز: 1.5/2 🔹

کیفیت مچ: بدون شک در بخش زنان این دو نفر از کسانی هستند که قابلیت اجرا انواع بوکینگ سخت را دارند. با این حال خیلی در هل این ا سل توانمند نشان ندادند ولی به حساب دیوا بودنشان راضی کننده بودند. دو سابمیشن وومنز حرفه ای که کلی درگیری فیزیکی داشتند و مانع انجام حرکات فانتزی روی هم شدند.
امتیاز: 1/2 🔹

نکات مثبت: قهرمان شدن مو نارنجی WWE کار بسیار صحیحی بود. ولی دو اتفاق دیگر شخصا بیشتر به دل من نشست. بکی نشان داد فقط در رفتار و حمله هایش یک هیل بدجنس نیست. او سبک کشتی گرفتنش را هم با شخصیت جدیدش درآمیخت و به عنوان یک زن جسور مقابل کسی ایستاد که باخت برایش معنا ندارد. از اون گذشته دست ندادن با شارلوت بعد از مچ عملا توهین بود و شارلوت حالا ساکت نخواهد نشست و این دشمنی حتی از قبل هم مهیج تر شده.
امتیاز: 1.5/2 🔹

نکات منفی: ایراد دومین مسابقه شو اصلی را در اتمام آن باید جست. البته قابل توجیه است که شارلوت فلیر هنوز نباید با سابمیشن تسلیم شود و این موقعیت را برای رویداد ها و حریفان بزرگتر نگه دارد اما دلیلی هم نیست برای اینکه روشی بهتر برای پیروز شدن لینچ به کار می بردن. یک رول آپ نچندان خوب برای قهرمان کردن یک کشتی گیر.
امتیاز: 1.25/2🔹

امتیاز کلی: 6.75/10 🔶
شما چه امتیازی به این مسابقه می دهید ؟ با نقد ما موافق هستید ؟
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#NaghdoBaresi_IWFC4Ever 📄
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
👹
اشتباه!!!
در هل این ا سل امروز دیدیم که بکی لینچ موفق شد بر شارلوت غلبه کند و برای بار دوم قهرمان تایتل زنان اسمکدان شود. همه چیز به خوبی داشت پیش میرفت که در پایان مسابقه شارلوت برای دست دادن با بکی لینچ پیش قدم شد!!!
خوب فقط کمی تفکر لازم است تا بدانیم وقتی دو نفر که از هم متنفر هستند به همین زودی ها رابطشان خوب نمیشود. نمونه بارز آن گروه شیلد که چندین سال طول کشید تا دوباره رابطه دوستانه مثل قبل را بدست بیاورند.
اصلا کل هیجان این فیود به همین تنفر دو استار نسبت به هم بود که با این کار شارلوت از بین رفت!!! نظر شما چیست؟؟ به نظرتون شارلوت کار درستی رو انجام داد که میخواست با بکی دست بده؟؟
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#شارلوت #بکی_لینچ
👥  میلاد | @stormmilad 🖤
👹
اشتباه!!!
در هل این ا سل امروز دیدیم که بکی لینچ موفق شد بر شارلوت غلبه کند و برای بار دوم قهرمان تایتل زنان اسمکدان شود. همه چیز به خوبی داشت پیش میرفت که در پایان مسابقه شارلوت برای دست دادن با بکی لینچ پیش قدم شد!!!
خوب فقط کمی تفکر لازم است تا بدانیم وقتی دو نفر که از هم متنفر هستند به همین زودی ها رابطشان خوب نمیشود. نمونه بارز آن گروه شیلد که چندین سال طول کشید تا دوباره رابطه دوستانه مثل قبل را بدست بیاورند.
اصلا کل هیجان این فیود به همین تنفر دو استار نسبت به هم بود که با این کار شارلوت از بین رفت!!! نظر شما چیست؟؟ به نظرتون شارلوت کار درستی رو انجام داد که میخواست با بکی دست بده؟؟
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#شارلوت #بکی_لینچ
👥 میلاد | @stormmilad 🖤
👹
تنها قهرمان جدیدی که در هل این ا سل دیدیم ایشون بودند.
غیر از مسابقه بکی و شارلوت، ۵ مسابقه دیگر هم بر سر تایتل های مختلف دیدیم که در هیچکدوم قهرمانی تغییر نکرد. هر چند که سامواجو قهرمان شد ولی از چشم داور دور ماند.

به نظر شما غیر از بکی، حق چه کسی یا چه کسانی بود که قهرمان شوند؟؟
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#بکی_لینچ
👥  میلاد | @stormmilad 🖤
👹
تنها قهرمان جدیدی که در هل این ا سل دیدیم ایشون بودند.
غیر از مسابقه بکی و شارلوت، ۵ مسابقه دیگر هم بر سر تایتل های مختلف دیدیم که در هیچکدوم قهرمانی تغییر نکرد. هر چند که سامواجو قهرمان شد ولی از چشم داور دور ماند.

به نظر شما غیر از بکی، حق چه کسی یا چه کسانی بود که قهرمان شوند؟؟
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#بکی_لینچ
👥 میلاد | @stormmilad 🖤
سابمیشن بکی لینچ روی شارلوت فلیر
برنده مسابقه بکی لینچ(البته با این سابمیشن بکی لینچ نبرد)
#بکی_لینچ#شارلوت_فلیر#wwe #کشتی_کج
سابمیشن بکی لینچ روی شارلوت فلیر
برنده مسابقه بکی لینچ(البته با این سابمیشن بکی لینچ نبرد)
#بکی_لینچ#شارلوت_فلیر#wwe #کشتی_کج
👹
پیش نمایش مسابقات هل این ا سل📝
بکی لینچ 🆚 شارلوت (تایتل زنان اسمکدان): وقتی بکی لینچ شانس مسابقه دادن بر سر تایتل زنان اسمکدان به صورت سینگل مچ را کسب کرد، سر و کله شارلوت پیدا شد و آن مسابقه از سینگل به ترپیل ترت تبدیل شد. از شانس بد بکی لینچ در همان مسابقه شارلوت پیروز شد و تایتل زنان اسمکدان را کسب کرد. دیگر بکی لینچ تحمل نکرد و به شارلوت حمله کرد و به چهره ای هیل تبدیل شد. با این کار رابطه صمیمانه آن دو به پایان رسید ولی بکی لینچ به خواسته اش رسید و آن مسابقه دادن برای تایتل زنان اسمکدان بود. بکی لینچ و شارلوت در این مدت اینقدر به یکدیگر حمله کردند و نسبت به هم تنفر پیدا کردند که انگار سالهاست با هم مشکل دارند. این تنفر میتواند به جذابیت این مسابقه اضافه کند و ما لذت کافی را از درگیری دو دوست ببریم. من که شخصا برای این مسابقه هیجان زیادی دارم.

پیشبینی شما از برنده این مسابقه؟؟
۱- برد #بکی_لینچ
۲- برد #شارلوت
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#PishNamayesh_IWFC4Ever 📝
👥 میلاد | @stormmilad 🖤
👹
پیش نمایش مسابقات هل این ا سل📝
بکی لینچ 🆚 شارلوت (تایتل زنان اسمکدان): وقتی بکی لینچ شانس مسابقه دادن بر سر تایتل زنان اسمکدان به صورت سینگل مچ را کسب کرد، سر و کله شارلوت پیدا شد و آن مسابقه از سینگل به ترپیل ترت تبدیل شد. از شانس بد بکی لینچ در همان مسابقه شارلوت پیروز شد و تایتل زنان اسمکدان را کسب کرد. دیگر بکی لینچ تحمل نکرد و به شارلوت حمله کرد و به چهره ای هیل تبدیل شد. با این کار رابطه صمیمانه آن دو به پایان رسید ولی بکی لینچ به خواسته اش رسید و آن مسابقه دادن برای تایتل زنان اسمکدان بود. بکی لینچ و شارلوت در این مدت اینقدر به یکدیگر حمله کردند و نسبت به هم تنفر پیدا کردند که انگار سالهاست با هم مشکل دارند. این تنفر میتواند به جذابیت این مسابقه اضافه کند و ما لذت کافی را از درگیری دو دوست ببریم. من که شخصا برای این مسابقه هیجان زیادی دارم.

پیشبینی شما از برنده این مسابقه؟؟
۱- برد #بکی_لینچ
۲- برد #شارلوت
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#PishNamayesh_IWFC4Ever 📝
👥 میلاد | @stormmilad 🖤
👹
شما ۸ دلار بودجه دارید و با توجه به قیمت کشتی گیران می توانید به اندازه دارایی تان کسانی که دوست دارید را برنده کنید.

ساموا جو، بکی لینچ و گروه روسو دی انتخاب های من هستن.
کدوم کشتی گیران را می خواهید برنده کنید ؟
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#دبلیودبلیوای #رومن_رینز #بران_استرومن #ای_جی_استایلز #سامواجو #رندی_اورتن #جف_هاردی #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ #ست_رالینز #دین_امبروز #دالف_زیگلر #درومک_اینتایر #رانداروزی #الکسابلیس #دمیز #دنیل_براین #دنیودی #روسودی #ماریس #بری_بلا
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
👹
شما ۸ دلار بودجه دارید و با توجه به قیمت کشتی گیران می توانید به اندازه دارایی تان کسانی که دوست دارید را برنده کنید.

ساموا جو، بکی لینچ و گروه روسو دی انتخاب های من هستن.
کدوم کشتی گیران را می خواهید برنده کنید ؟
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#دبلیودبلیوای #رومن_رینز #بران_استرومن #ای_جی_استایلز #سامواجو #رندی_اورتن #جف_هاردی #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ #ست_رالینز #دین_امبروز #دالف_زیگلر #درومک_اینتایر #رانداروزی #الکسابلیس #دمیز #دنیل_براین #دنیودی #روسودی #ماریس #بری_بلا
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
مقالک 📝
بکی لینچ - استعدادی که کشف شد؛
در سال ۲۰۱۳ بود که دخترکی از جمهوری ایرلند با موهایی نارنجی قراردادی را با دبلیودبلیوای به ثبت رساند. او کارش را از ان اکس تی شروع کرد اما هیچوقت نتوانستند چهره اول آن زمان ان اکس تی باشد. او همیشه زیر سایه شارلوت و ساشا بنکس راه میرفت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ انقلابی در بخش زنان رخ داد و بکی لینچ به همراه شارلوت و ساشا به مین راستر دیبیو کردند. بکی لینچ در کنار شارلوت و پیج تیمی را تشکیل دادند و اندکی باهم متحد بودند تا اینکه زمزمه جدایی دو برند راو و اسمکدان به راه افتاد. بکی لینچ به اسمکدان رفت و شارلوتی که همیشه یک قدم از بکی جلوتر بود در راو ماند. الان بکی لینچی که همیشه یک نفر از او بهتر وجود داشت ستاره برند آبی رنگ بود. بی شک بکلش ۲۰۱۶ بهترین شب زندگی بکی لینچ بود. جایی که او اولین قهرمان تاریخ زنان اسمکدان لقب گرفت. بکی چندی بعد تایتل زنان را از دست داد و کم کم دوران افت او شروع شد. شکوه دوران اوجش از بین رفت و تا به خودش آمد به یک جابر تبدیل شد. اما بعد از مدت ها شانس در خانه اش را زد. او میتوانست دوباره قهرمان زنان شود تا اینکه باری دیگر گربه سیاهش پیدا شد. شارلوت آمد و در شب سامراسلم قهرمان شد. شانس بکی از بین رفته بود تا اینکه یک تصمیمی گرفت. او نمیخواست در اسمکدان هم یک قدم عقب تر از شارلوت باشد بنابراین به او حمله کرد و به چهره ای هیل تبدیل شد. رابطه دوستانه آن دو به پایان رسید و به لطف همین کار، بکی لینچ حریف شارلوت برای تایتل زنان اسمکدان شد. بکی لینچ نمونه بارزی است که میگوید اگر میخواهید به هدفتان برسید باید روی احساساتتان قدم بگذارید.
مقالک ما به پایان رسید اما نکته ای جالب در مورد این فیود وجود دارد و آن این است که شاید هیچکس فکرش را هم نمیکرد که بکی لینچ به شخصیت هیل تبدیل شود. آنها فکر میکردند چون بکی لینچ شخصیت محبوب و دوست داشتنی دارد نمیتواند نقش هیل را به خوبی بازی کند و حتی خوشبین ترین افراد هم فکر میکردند که او نهایتا به هیلی معمولی تبدیل شود. اما در واقعیت او شخصیت هیل را به خوبی اجرا کرد و یکی از بهترین تاپ هیل های فعلی کمپانی میباشد. او نشان داد شخصیت فیس و هیل برایش معنی ندارد و او هر دو را به یک اندازه عالی بازی میکند. حالا دیگر میتوانیم بگوییم که بکی لینچ استعدادی بود که توسط دبلیودبلیوای کشف شد.
نظرتون راجع به مقالک؟
شخصیت فیس بکی لینچ بهتره یا هیل؟
خودم که میگم هیل!
#Maghalak_IWFC4Ever 📝
#بکی_لینچ
👥میلاد | @stormmilad 🖤
مقالک 📝
بکی لینچ - استعدادی که کشف شد؛
در سال ۲۰۱۳ بود که دخترکی از جمهوری ایرلند با موهایی نارنجی قراردادی را با دبلیودبلیوای به ثبت رساند. او کارش را از ان اکس تی شروع کرد اما هیچوقت نتوانستند چهره اول آن زمان ان اکس تی باشد. او همیشه زیر سایه شارلوت و ساشا بنکس راه میرفت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ انقلابی در بخش زنان رخ داد و بکی لینچ به همراه شارلوت و ساشا به مین راستر دیبیو کردند. بکی لینچ در کنار شارلوت و پیج تیمی را تشکیل دادند و اندکی باهم متحد بودند تا اینکه زمزمه جدایی دو برند راو و اسمکدان به راه افتاد. بکی لینچ به اسمکدان رفت و شارلوتی که همیشه یک قدم از بکی جلوتر بود در راو ماند. الان بکی لینچی که همیشه یک نفر از او بهتر وجود داشت ستاره برند آبی رنگ بود. بی شک بکلش ۲۰۱۶ بهترین شب زندگی بکی لینچ بود. جایی که او اولین قهرمان تاریخ زنان اسمکدان لقب گرفت. بکی چندی بعد تایتل زنان را از دست داد و کم کم دوران افت او شروع شد. شکوه دوران اوجش از بین رفت و تا به خودش آمد به یک جابر تبدیل شد. اما بعد از مدت ها شانس در خانه اش را زد. او میتوانست دوباره قهرمان زنان شود تا اینکه باری دیگر گربه سیاهش پیدا شد. شارلوت آمد و در شب سامراسلم قهرمان شد. شانس بکی از بین رفته بود تا اینکه یک تصمیمی گرفت. او نمیخواست در اسمکدان هم یک قدم عقب تر از شارلوت باشد بنابراین به او حمله کرد و به چهره ای هیل تبدیل شد. رابطه دوستانه آن دو به پایان رسید و به لطف همین کار، بکی لینچ حریف شارلوت برای تایتل زنان اسمکدان شد. بکی لینچ نمونه بارزی است که میگوید اگر میخواهید به هدفتان برسید باید روی احساساتتان قدم بگذارید.
مقالک ما به پایان رسید اما نکته ای جالب در مورد این فیود وجود دارد و آن این است که شاید هیچکس فکرش را هم نمیکرد که بکی لینچ به شخصیت هیل تبدیل شود. آنها فکر میکردند چون بکی لینچ شخصیت محبوب و دوست داشتنی دارد نمیتواند نقش هیل را به خوبی بازی کند و حتی خوشبین ترین افراد هم فکر میکردند که او نهایتا به هیلی معمولی تبدیل شود. اما در واقعیت او شخصیت هیل را به خوبی اجرا کرد و یکی از بهترین تاپ هیل های فعلی کمپانی میباشد. او نشان داد شخصیت فیس و هیل برایش معنی ندارد و او هر دو را به یک اندازه عالی بازی میکند. حالا دیگر میتوانیم بگوییم که بکی لینچ استعدادی بود که توسط دبلیودبلیوای کشف شد.
نظرتون راجع به مقالک؟
شخصیت فیس بکی لینچ بهتره یا هیل؟
خودم که میگم هیل!
#Maghalak_IWFC4Ever 📝
#بکی_لینچ
👥میلاد | @stormmilad 🖤
📷
عینک و مو های مشکی کلا قیافه جالبی از بکی لینچ ساخت و به دل خیلی از هواداران هم نشست هرچند که در حالت فعلی و خشمی که داره کلی دلبری کرده.

چهره لینچ رو چطور دوست دارید ؟
#AX_IWFC4Ever 📷
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ 👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
📷
عینک و مو های مشکی کلا قیافه جالبی از بکی لینچ ساخت و به دل خیلی از هواداران هم نشست هرچند که در حالت فعلی و خشمی که داره کلی دلبری کرده.

چهره لینچ رو چطور دوست دارید ؟
#AX_IWFC4Ever 📷
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ 👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
در یکی از مسابقات برنامه ریزی شده، شارلوت فلیر مقابل سونیا دویل قرار گرفت. مسابقه ای خوب و قدرتی که دو دیوا ارائه دادند که سونیا هم حریف این کشتی گیر فوق العاده نشد اما این پایان کار شارلوت در اسمکدان نبود. قهرمان زنان درحالی که مشغول سلفی گرفتن با هواداران بود، مورد حمله ای غافلگیر کننده از سوی یک تماشاگر قرار گرفت. اون شخص بکی لینچ بود که با ظاهری جالب همه را گول زد و باز هم هنر خودش رو در هیل بودن نشان داد. لینچ اعلام کرد که به تنها چیزی که فکر میکنه شکستن دست شارلوت فلیر و قهرمانی هست. حال باید ببینیم عملکرد عالی چند هفته اخیر بکی لینج در مسابقه اش در هل این ا سل تداوم پیدا میکنه یا " ملکه پی پر ویو ها " پیروز می شود.

به جرات می توان گفت یکی از بهترین فیود های سال رو دارن به وجود میارن اگه همینطور با قدرت تا دو ماه آینده بدرخشن.
 #SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #سونیادویل #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
در یکی از مسابقات برنامه ریزی شده، شارلوت فلیر مقابل سونیا دویل قرار گرفت. مسابقه ای خوب و قدرتی که دو دیوا ارائه دادند که سونیا هم حریف این کشتی گیر فوق العاده نشد اما این پایان کار شارلوت در اسمکدان نبود. قهرمان زنان درحالی که مشغول سلفی گرفتن با هواداران بود، مورد حمله ای غافلگیر کننده از سوی یک تماشاگر قرار گرفت. اون شخص بکی لینچ بود که با ظاهری جالب همه را گول زد و باز هم هنر خودش رو در هیل بودن نشان داد. لینچ اعلام کرد که به تنها چیزی که فکر میکنه شکستن دست شارلوت فلیر و قهرمانی هست. حال باید ببینیم عملکرد عالی چند هفته اخیر بکی لینج در مسابقه اش در هل این ا سل تداوم پیدا میکنه یا " ملکه پی پر ویو ها " پیروز می شود.

به جرات می توان گفت یکی از بهترین فیود های سال رو دارن به وجود میارن اگه همینطور با قدرت تا دو ماه آینده بدرخشن.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #سونیادویل #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
پیش نمایش شو اسمکدان لایو ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸:
🔵 شینسکه ناکامورا 🆚 جف هاردی
طبق گفته جنرال منیجر اسمکدان، اولین مسابقه شو این هفته بین قهرمان فعلی کمربند یونایتد استیس و قهرمان سابق آن یعنی جف هاردی است. یک فیود که به واسطه رندی اورتن تقریبا تمام شد ولی باز هم میتونه جذابیت خودشو داشته باشه. فراموش نکنیم رندی اورتن بعد از چند هفته دوری به رینگ میاد و آخرین کری خونی ها رو برای جف هاردی به سبک خودش انجام میده.
🔵 د بار 🆚 روسو دی
یکی از مهمترین مسابقات این هفته کمپانی را قرار است در اسمکدان ببینیم در جایی که شیمس و سزارو به مصاف روسو و آیدن انگلیش می روند تا حریفان گروه The New Day در رویداد هل این ا سل برای قهرمانی کمربند های تگ تیم اسمکدان مشخص شود. احتمالا باید یک تگ تیم مچ عالی را فردا ببینیم.
🔵 شارلوت فلیر 🆚 سونیا دویل
این هفته باز هم قهرمان کمربند زنان اسمکدان مسابقه دارد و خبری از بکی لینج نیست اما به این معنا نیست که او به دنبال صدمه زدن به شارلوت نیست. سونیا دویل از طرفی ناراحت است که یک حریف دست گرمی برای شارلوت است و شاید همین موضوع باعث بشه به همراه مندی رز به فکر اتحاد راه دیگری باشند.
🔵 ساموا جو به دنبال ای جی استایلز
هفته گذشته بالاخره یک درگیری اساسی و خوب دو طرفه بین مهمترین کشتی گیران برند اسمکدان دیدیم. استایلز تونست کمی از عصبانیتش رو با حمله اش جبران کنه ولی هنوز یک شو دیگر باقیست و هر دو تلاش خواهند کرد با روحیه بالا پا به رویداد یکشنبه شب بگذارند. جو با جنگ روانی پیروز می شود یا استایلز با منطق؟
🔵 ماریس 🆚 بری بلا
اما مین اونت اسمکدان بین دو دیوا تقریبا قدیمی رو خواهد بود. دو کشتی گیری که مدت هاست از رینگ دور هستند ولی برای حیثیت خودشون و خانواده تن به این مبارزه دادند. حضور دنیل براین و د میز قطعیست و باید دید داستان هشت ساله این دو نفر به همراه همسر هایشان قبل از هل این ا سل به کجا ختم می شود.

چقدر برای شو فردا اسمکدان هیجان دارید ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #روسو #آیدن_انگلیش #ای_جی_استایلز #سامواجو #دبار #بری_بلا #ماریس #شینسکه_ناکامورا #جف_هاردی #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥0
🔵
پیش نمایش شو اسمکدان لایو ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸:
🔵 شینسکه ناکامورا 🆚 جف هاردی
طبق گفته جنرال منیجر اسمکدان، اولین مسابقه شو این هفته بین قهرمان فعلی کمربند یونایتد استیس و قهرمان سابق آن یعنی جف هاردی است. یک فیود که به واسطه رندی اورتن تقریبا تمام شد ولی باز هم میتونه جذابیت خودشو داشته باشه. فراموش نکنیم رندی اورتن بعد از چند هفته دوری به رینگ میاد و آخرین کری خونی ها رو برای جف هاردی به سبک خودش انجام میده.
🔵 د بار 🆚 روسو دی
یکی از مهمترین مسابقات این هفته کمپانی را قرار است در اسمکدان ببینیم در جایی که شیمس و سزارو به مصاف روسو و آیدن انگلیش می روند تا حریفان گروه The New Day در رویداد هل این ا سل برای قهرمانی کمربند های تگ تیم اسمکدان مشخص شود. احتمالا باید یک تگ تیم مچ عالی را فردا ببینیم.
🔵 شارلوت فلیر 🆚 سونیا دویل
این هفته باز هم قهرمان کمربند زنان اسمکدان مسابقه دارد و خبری از بکی لینج نیست اما به این معنا نیست که او به دنبال صدمه زدن به شارلوت نیست. سونیا دویل از طرفی ناراحت است که یک حریف دست گرمی برای شارلوت است و شاید همین موضوع باعث بشه به همراه مندی رز به فکر اتحاد راه دیگری باشند.
🔵 ساموا جو به دنبال ای جی استایلز
هفته گذشته بالاخره یک درگیری اساسی و خوب دو طرفه بین مهمترین کشتی گیران برند اسمکدان دیدیم. استایلز تونست کمی از عصبانیتش رو با حمله اش جبران کنه ولی هنوز یک شو دیگر باقیست و هر دو تلاش خواهند کرد با روحیه بالا پا به رویداد یکشنبه شب بگذارند. جو با جنگ روانی پیروز می شود یا استایلز با منطق؟
🔵 ماریس 🆚 بری بلا
اما مین اونت اسمکدان بین دو دیوا تقریبا قدیمی رو خواهد بود. دو کشتی گیری که مدت هاست از رینگ دور هستند ولی برای حیثیت خودشون و خانواده تن به این مبارزه دادند. حضور دنیل براین و د میز قطعیست و باید دید داستان هشت ساله این دو نفر به همراه همسر هایشان قبل از هل این ا سل به کجا ختم می شود.

چقدر برای شو فردا اسمکدان هیجان دارید ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #روسو #آیدن_انگلیش #ای_جی_استایلز #سامواجو #دبار #بری_بلا #ماریس #شینسکه_ناکامورا #جف_هاردی #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥0
🔵
در خیلی از صفحات و رسانه ها میبینیم درحالی که چند ساعت به آخرین شو اسمکدان قبل از پی پر ویو Hell In A Cell باقیست، می گویند قرار است قانون ویژه ای به رقابت شارلوت فلیر و بکی لینچ اضاف شود. قانونی که دومین هل این ا سل مچ تاریخ زنان را رقم می زند.

#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
در خیلی از صفحات و رسانه ها میبینیم درحالی که چند ساعت به آخرین شو اسمکدان قبل از پی پر ویو Hell In A Cell باقیست، می گویند قرار است قانون ویژه ای به رقابت شارلوت فلیر و بکی لینچ اضاف شود. قانونی که دومین هل این ا سل مچ تاریخ زنان را رقم می زند.

#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
تقویم تاریخ📆
۲ سال پیش در چنین روزی، #بکلش سال ۲۰۱۶ برگزار شد که در مین اونت آن، #ای‌جی_استایلز با غلبه بر #دین_امبروز، برای اولین بار قهرمان تایتل WWE شد.
همچنین در همان رویداد #بکی_لینچ با پیروزی در یک سیکس پک چلنج اولین قهرمان زنان اسمکدان و تیم هیث اسلیتر و راینو هم با پیروزی در یک تورنومنت، اولین قهرمان تگ تیم اسمکدان شد.
#Taghvim_IWFC4Ever 📆
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
تقویم تاریخ📆
۲ سال پیش در چنین روزی، #بکلش سال ۲۰۱۶ برگزار شد که در مین اونت آن، #ای‌جی_استایلز با غلبه بر #دین_امبروز، برای اولین بار قهرمان تایتل WWE شد.
همچنین در همان رویداد #بکی_لینچ با پیروزی در یک سیکس پک چلنج اولین قهرمان زنان اسمکدان و تیم هیث اسلیتر و راینو هم با پیروزی در یک تورنومنت، اولین قهرمان تگ تیم اسمکدان شد.
#Taghvim_IWFC4Ever 📆
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🏟
ثبت مسابقه ای دیگر برای سوپر شو دون
دبلیودبلیوای امروز جدالی را به ثبت رساند که دیروز همان را برای هل این ا سل رسمی کرد. شارلوت فلیر که دیروز چلنج بکی لینچ را برای رویداد Hell In A Cell قبول کرد، حال مسئولان مسابقه دوم آنها را برای پی پی وی سوپر شو دون اعلام کردند و این یعنی همچنان فیود این دو ادامه خواهد داشت. کلا کمپانی با این حرکت هاش داره با پیچیده کردن ماجرا هیجان ایجاد میکنه و از طرفی هم یک سری مسائل را لو می دهد. شما چگونه فکر می کنید؟

پیشبینی شما از برنده این مسابقه؟
۱- شارلوت فلیر
۲- بکی لینچ
#SuperShowDown_IWFC4Ever 🏟
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🏟
ثبت مسابقه ای دیگر برای سوپر شو دون
دبلیودبلیوای امروز جدالی را به ثبت رساند که دیروز همان را برای هل این ا سل رسمی کرد. شارلوت فلیر که دیروز چلنج بکی لینچ را برای رویداد Hell In A Cell قبول کرد، حال مسئولان مسابقه دوم آنها را برای پی پی وی سوپر شو دون اعلام کردند و این یعنی همچنان فیود این دو ادامه خواهد داشت. کلا کمپانی با این حرکت هاش داره با پیچیده کردن ماجرا هیجان ایجاد میکنه و از طرفی هم یک سری مسائل را لو می دهد. شما چگونه فکر می کنید؟

پیشبینی شما از برنده این مسابقه؟
۱- شارلوت فلیر
۲- بکی لینچ
#SuperShowDown_IWFC4Ever 🏟
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
👹
ثبت مسابقه ای دیگر برای هل این ا سل
همانطور که انتظار داشتیم، شارلوت فلیر چلنج شدنش را توسط بکی لینچ پاسخ داد و آنها در پی پر ویو حساس هل این ا سل در یک سینگل مچ به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا ملکه پی پی وی ها محکی سخت مقابل سرحال ترین زن هیل بخورد.

پیشبینی شما از برنده این مسابقه؟
۱. شارلوت فلیر 
۲. بکی لینچ
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ 👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
👹
ثبت مسابقه ای دیگر برای هل این ا سل
همانطور که انتظار داشتیم، شارلوت فلیر چلنج شدنش را توسط بکی لینچ پاسخ داد و آنها در پی پر ویو حساس هل این ا سل در یک سینگل مچ به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا ملکه پی پی وی ها محکی سخت مقابل سرحال ترین زن هیل بخورد.

پیشبینی شما از برنده این مسابقه؟
۱. شارلوت فلیر
۲. بکی لینچ
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#دبلیودبلیوای #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ 👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
پیش نمایش شو اسمکدان لایو ۴ سپتامبر ۲۰۱۸:
🔵 د اوسوز مثل شش سال گذشته مدعی هستند تا حتی به قهرمانی برسند. آیدن و روسو نیز چندین ماه قبل آنقدر عملکرد خوبی داشتند که خیلی ها شگفت زده شدند و حالا دوباره زمانی برای درخشش رسیده. در نهایت گروه نگون بخت سینتی که در NXT واقعا یکه تازی و با کرکتر خودشان دلبری می کردند، شاید معجزه ای شود و دوباره به قدرت برگردند.
🔵 هفته پیش در مین اونت دیدیم که چطور بکی لینچ دوباره برای قهرمان کمربند زنان این برند خط و نشان کشاند که در رویداد هل این ا سل قهرمان خواهد شد. حال باید ببینیم فردا آیا شارلوت فلیر چلنج حریف ایرلندی اش را قبول می کند و آیا دومین هل این ا سل مچ زنان در راه است ؟
🔵 داستان قهرمانی دبلیودبلیوای بین ای جی استایلز و ساموا جو چند هفته ای است تبدیل به مسائل فوق شخصی و خانوادگی شده اما استایلز در این فیود خیلی موفق نشان نداده و به خوبی جو داره داستان رو به نفع خودش تمام می کند. اسمکدان این هفته میتونه تبدیل به شب خوب استایلز بشه یا باز هم جنگ روانی را مرد آهنی خواهد برد ؟

شما دوست دارید کدام تیم برنده شود ؟ اسمکدان فردا میتونه شو خوبی تقدیممون کنه ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #روسو #آیدن_انگلیش #داوسوز #سینتی #ای_جی_استایلز #سامواجو #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
پیش نمایش شو اسمکدان لایو ۴ سپتامبر ۲۰۱۸:
🔵 د اوسوز مثل شش سال گذشته مدعی هستند تا حتی به قهرمانی برسند. آیدن و روسو نیز چندین ماه قبل آنقدر عملکرد خوبی داشتند که خیلی ها شگفت زده شدند و حالا دوباره زمانی برای درخشش رسیده. در نهایت گروه نگون بخت سینتی که در NXT واقعا یکه تازی و با کرکتر خودشان دلبری می کردند، شاید معجزه ای شود و دوباره به قدرت برگردند.
🔵 هفته پیش در مین اونت دیدیم که چطور بکی لینچ دوباره برای قهرمان کمربند زنان این برند خط و نشان کشاند که در رویداد هل این ا سل قهرمان خواهد شد. حال باید ببینیم فردا آیا شارلوت فلیر چلنج حریف ایرلندی اش را قبول می کند و آیا دومین هل این ا سل مچ زنان در راه است ؟
🔵 داستان قهرمانی دبلیودبلیوای بین ای جی استایلز و ساموا جو چند هفته ای است تبدیل به مسائل فوق شخصی و خانوادگی شده اما استایلز در این فیود خیلی موفق نشان نداده و به خوبی جو داره داستان رو به نفع خودش تمام می کند. اسمکدان این هفته میتونه تبدیل به شب خوب استایلز بشه یا باز هم جنگ روانی را مرد آهنی خواهد برد ؟

شما دوست دارید کدام تیم برنده شود ؟ اسمکدان فردا میتونه شو خوبی تقدیممون کنه ؟
#SD_IWFC4Ever 🔵
#دبلیودبلیوای #روسو #آیدن_انگلیش #داوسوز #سینتی #ای_جی_استایلز #سامواجو #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
شایعه : احتمال ثبت یک هل این اِ سل مچ دیگر
قهرمان کنونی زنان اسمکدان یعنی شارلوت فلیر، در حال حاضر با بهترین دوست سابقش یعنی بکی لینچ درگیر است اما هنوز مسابقه‌ای بین آن‌ها ثبت نشده است. حال Cageside Seats معتقد است که مسابقه این دو همین هفته برای هل این اِ سل ثبت خواهد شد و احتمالا داخل قفس هل این اِ سل هم خواهد بود.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
دوست دارید این مسابقه داخل قفس هل این اِ سل باشد ؟ با توجه به این نکته که بعید است بیشتر از ۳ هل این اِ سل مچ در یک رویداد داشته باشیم و تا به اینجا دوتاش ثبت شده است.
#شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
شایعه : احتمال ثبت یک هل این اِ سل مچ دیگر
قهرمان کنونی زنان اسمکدان یعنی شارلوت فلیر، در حال حاضر با بهترین دوست سابقش یعنی بکی لینچ درگیر است اما هنوز مسابقه‌ای بین آن‌ها ثبت نشده است. حال Cageside Seats معتقد است که مسابقه این دو همین هفته برای هل این اِ سل ثبت خواهد شد و احتمالا داخل قفس هل این اِ سل هم خواهد بود.
#Shayee_IWFC4Ever 📋
دوست دارید این مسابقه داخل قفس هل این اِ سل باشد ؟ با توجه به این نکته که بعید است بیشتر از ۳ هل این اِ سل مچ در یک رویداد داشته باشیم و تا به اینجا دوتاش ثبت شده است.
#شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
حقیقت ✔️
شارلوت فلیر در سه رویداد اخیر هل این ا سل همواره در مسابقات قهرمانی زنان شرکت کرده است و هیچگاه شکست نخورده. او در سال 2015 موفق شد نیکی بلا، 2016 ساشا بنکس را در اولین هل این ا سل مچ زنان و سال قبل با قانون دیسکالیفیشن ناتالیا را شکست دهد. حال هل این ا سل فرا رسیده و باز هم شارلوت در یک چمپیونشیپ مچ و حریفی متفاوت به نام بکی لینچ.

#Fact_IWFC4Ever ✔️
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ #شارلوت_فلیر #نیکی_بلا #ناتالیا #ساشابنکس
👥 شایان | @_shayan.ch_ 🔥
حقیقت ✔️
شارلوت فلیر در سه رویداد اخیر هل این ا سل همواره در مسابقات قهرمانی زنان شرکت کرده است و هیچگاه شکست نخورده. او در سال 2015 موفق شد نیکی بلا، 2016 ساشا بنکس را در اولین هل این ا سل مچ زنان و سال قبل با قانون دیسکالیفیشن ناتالیا را شکست دهد. حال هل این ا سل فرا رسیده و باز هم شارلوت در یک چمپیونشیپ مچ و حریفی متفاوت به نام بکی لینچ.

#Fact_IWFC4Ever ✔️
#HellInACell_IWFC4Ever 👹
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ #شارلوت_فلیر #نیکی_بلا #ناتالیا #ساشابنکس
👥 شایان | @_shayan.ch_ 🔥
📷
بکی لینچ به عنوان یک دیوای هیل و اون تن صدای جذابش تونسته پس از مدت ها رضایت شما رو جلب کنه ؟ اگه همینطور شخصیتش رو یک هیل قدرتمند و جسور نشون بدن فکر میکنم بتونه توی تاریخ نامش رو جاودانه کنه چرا که کمتر زنی در اینگونه کریری داشته است.

#AX_IWFC4Ever 📷
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ 👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
📷
بکی لینچ به عنوان یک دیوای هیل و اون تن صدای جذابش تونسته پس از مدت ها رضایت شما رو جلب کنه ؟ اگه همینطور شخصیتش رو یک هیل قدرتمند و جسور نشون بدن فکر میکنم بتونه توی تاریخ نامش رو جاودانه کنه چرا که کمتر زنی در اینگونه کریری داشته است.

#AX_IWFC4Ever 📷
#دبلیودبلیوای #بکی_لینچ 👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🔵
بکی لینچ، جدی ترین تهدید شارلوت :
در مین اونت اسمکدان، شارلوت فلیر با موفقیت از تایتل زنان اسمکدان در برابر کارملا دفاع کرد. پس از مسابقه اما بکی لینچ به او حمله کرد و گفت که در هل این ا سل، تایتل را از شارلوت میگیرد.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
بکی لینچ، جدی ترین تهدید شارلوت :
در مین اونت اسمکدان، شارلوت فلیر با موفقیت از تایتل زنان اسمکدان در برابر کارملا دفاع کرد. پس از مسابقه اما بکی لینچ به او حمله کرد و گفت که در هل این ا سل، تایتل را از شارلوت میگیرد.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
هیجان به بخش زنان اسمکدان بازگشت:
در سامراسلم دیدیم که بکی لینچ پس از پیروزی شارلوت در مسابقه تریپل تریت و کسب تایتل زنان اسمکدان توسط وی، به او حمله کرد و به رابطه دوستانشان پایان داد. حال یکی لینچ در اسمکدان امروز حاضر شد و در مورد آن اتفاقات صحبت کرد و ما را تحت تاثیر قرار داد اما در بین صحبت های وی شارلوت وارد شد و بدن معطلی به بکی لینچ حمله کرد. درگیری این دو به حدی بالا گرفت که آخر تمام اعضای راستر زنان اسمکدان آمدند و این دو را جدا کردند.
خیلی وقت بود همچین پروموی هیجانی ای در بخش زنان ندیده بودیم!! امیدوارم این فیود حالا حالا ها تموم نشه
#SD_IWFC4Ever 🔵
به نظرتون آخر این فیود به کجا کشیده میشه؟!
#شارلوت #بکی_لینچ
👥 میلاد | @stormmilad 🖤
هیجان به بخش زنان اسمکدان بازگشت:
در سامراسلم دیدیم که بکی لینچ پس از پیروزی شارلوت در مسابقه تریپل تریت و کسب تایتل زنان اسمکدان توسط وی، به او حمله کرد و به رابطه دوستانشان پایان داد. حال یکی لینچ در اسمکدان امروز حاضر شد و در مورد آن اتفاقات صحبت کرد و ما را تحت تاثیر قرار داد اما در بین صحبت های وی شارلوت وارد شد و بدن معطلی به بکی لینچ حمله کرد. درگیری این دو به حدی بالا گرفت که آخر تمام اعضای راستر زنان اسمکدان آمدند و این دو را جدا کردند.
خیلی وقت بود همچین پروموی هیجانی ای در بخش زنان ندیده بودیم!! امیدوارم این فیود حالا حالا ها تموم نشه
#SD_IWFC4Ever 🔵
به نظرتون آخر این فیود به کجا کشیده میشه؟!
#شارلوت #بکی_لینچ
👥 میلاد | @stormmilad 🖤
🔵
درگیری دوست‌های سابق :
بکی لینچ به رینگ آمد و گفت که قهرمانی زنان لیاقتم بود. سامراسلم نباید درباره راندا روزی، شارلوت فلیر یا هر کس دیگری می‌بود بلکه باید درباره من می‌بود. من میخواستم از زیر سایه شارلوت خارج شوم و در سامراسلم به قهرمانی زنان برسم.
بکی سپس خطاب به هواداران گفت که شما هیچ وقت پشت من نبودید و وقتی شارلوت به مسابقه من در سامراسلم اضافه شد اعتراضی نکردید. شما فقط بلدید حرف بزنید و عمل نمی‌کنید. شارلوت برای آخرین بار فرصت مرا دزدید و من سرش را از تنش جدا میکنم. من لیاقت قهرمانی را داشتم اما نه به این خاطر که شما فکر میکردید وقتش است بلکه به این خاطر که خودم فکر میکردم وقتش است.
در این لحظه شارلوت به رینگ آمد و درگیری شکل گرفت. بقیه زنان اسمکدان به دستور پیج آمدند و به سختی شارلوت و بکی را از هم جدا کردند.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🔵
درگیری دوست‌های سابق :
بکی لینچ به رینگ آمد و گفت که قهرمانی زنان لیاقتم بود. سامراسلم نباید درباره راندا روزی، شارلوت فلیر یا هر کس دیگری می‌بود بلکه باید درباره من می‌بود. من میخواستم از زیر سایه شارلوت خارج شوم و در سامراسلم به قهرمانی زنان برسم.
بکی سپس خطاب به هواداران گفت که شما هیچ وقت پشت من نبودید و وقتی شارلوت به مسابقه من در سامراسلم اضافه شد اعتراضی نکردید. شما فقط بلدید حرف بزنید و عمل نمی‌کنید. شارلوت برای آخرین بار فرصت مرا دزدید و من سرش را از تنش جدا میکنم. من لیاقت قهرمانی را داشتم اما نه به این خاطر که شما فکر میکردید وقتش است بلکه به این خاطر که خودم فکر میکردم وقتش است.
در این لحظه شارلوت به رینگ آمد و درگیری شکل گرفت. بقیه زنان اسمکدان به دستور پیج آمدند و به سختی شارلوت و بکی را از هم جدا کردند.
#SD_IWFC4Ever 🔵
#شارلوت_فلیر #بکی_لینچ
👥 امیرحسین | @amirhoseinmollasharifi 💎
🍺
تنها 5 روز تا دومین رویداد بزرگ دبلیودبلیو ای و مهمترین مسابقاتش. من که شخصا به شدت مشتاق دیدن جنگ دنیل براین و د میز هستم. یک رقابت و دشمنی 8 ساله که طرفداران میدونن چقدر مشکلات داشتن و در زمان که میشد برای هم دردسر میساختن. چه زمانی که دنیل براین شاگرد د میز بود و چه زمانی که دنیل براین جنرال منیجر شد.

پیش بینی شما از این چند مسابقه حساس چیه ؟
#SummerSlam_IWFC4Ever 🍺
#دبلیودبلیوای #براک_لزنر #ای_جی_استایلز #ساموا_جو #رومن_رینز  #رانداروزی #الکسابلیس #کارملا #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ #شینسکه_ناکامورا #جف_هاردی #ست_رالینز #دالف_زیگلر #دنیل_براین #دمیز #بران_استرومن #کوین_اونز #رندی_اورتن 👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥
🍺
تنها 5 روز تا دومین رویداد بزرگ دبلیودبلیو ای و مهمترین مسابقاتش. من که شخصا به شدت مشتاق دیدن جنگ دنیل براین و د میز هستم. یک رقابت و دشمنی 8 ساله که طرفداران میدونن چقدر مشکلات داشتن و در زمان که میشد برای هم دردسر میساختن. چه زمانی که دنیل براین شاگرد د میز بود و چه زمانی که دنیل براین جنرال منیجر شد.

پیش بینی شما از این چند مسابقه حساس چیه ؟
#SummerSlam_IWFC4Ever 🍺
#دبلیودبلیوای #براک_لزنر #ای_جی_استایلز #ساموا_جو #رومن_رینز #رانداروزی #الکسابلیس #کارملا #شارلوت_فلیر #بکی_لینچ #شینسکه_ناکامورا #جف_هاردی #ست_رالینز #دالف_زیگلر #دنیل_براین #دمیز #بران_استرومن #کوین_اونز #رندی_اورتن 👥 شایان | @_Shayan.ch_ 🔥

Feedx - ищет и показывает популярные тенденции из Инстаграма.