#sigirbalikcillariseria

#EgretsOfinstagram #ibisesOfinstagram #SığırBalıkçılı #CattleEgret #Bulbucusibis #Egrets #ibises
Alem: #AnimaliaSeria (Hayvanlar) 
Şube: #ChordataSeria (Kordalılar)
Sınıf: #AvesSeria (Kuşlar)
Takım: #Pelecaniformes (Pelikanlar)
Familya: #ArdeidaeSeria (Balıkçılgiller)
Cins: #BubulcusSeria
Bonaparte, 1855 
Tür: #BubulcusibisSeria
Linnaeus, 1758
regram @eraykanimturk 
Sığır balıkçılı (Bubulcus ibis), balıkçılgiller (Ardeidae) familyasına ait bir kuş türü. Bubulcus cinsinde yer alan tek türdür.
Bodur bir türdür, 51 santimetre uzunluğunda, 200-600 gram ağırlığındadırlar. Kısa kalın bir gagaları vardır. Üreme dönemi kuş tüylerine sahip olmayan erişkinin, bütün tüyleri beyazdır, sarı bir gaga ve grimsi-sarı bacakları vardır. Eşeyler benzerdir, yavru kuşların gagaları siyahtır. Sığ suda görülen balıkçıllardan farklı olarak kuru otlu habitatlarda bulunurlar. #KizilirmakKuslariSeria #TurkeyFaunaSeria #TurkeyHabitatSeria #TurkeyAnimalsSeria #TurkeyBirdsSeria #TurkeyEgretsSeria #TurkeyibisesSeria #SigirBalikcillariSeria #CattleEgretsSeria #EgretsSeria #BirdsSeria
#08April2018Seria #08AprilSeria #2018AprilSeria #2018SundaySeria
#EgretsOfinstagram #ibisesOfinstagram #SığırBalıkçılı #CattleEgret #Bulbucusibis #Egrets #ibises
Alem: #AnimaliaSeria (Hayvanlar)
Şube: #ChordataSeria (Kordalılar)
Sınıf: #AvesSeria (Kuşlar)
Takım: #Pelecaniformes (Pelikanlar)
Familya: #ArdeidaeSeria (Balıkçılgiller)
Cins: #BubulcusSeria
Bonaparte, 1855
Tür: #BubulcusibisSeria
Linnaeus, 1758
regram @eraykanimturk
Sığır balıkçılı (Bubulcus ibis), balıkçılgiller (Ardeidae) familyasına ait bir kuş türü. Bubulcus cinsinde yer alan tek türdür.
Bodur bir türdür, 51 santimetre uzunluğunda, 200-600 gram ağırlığındadırlar. Kısa kalın bir gagaları vardır. Üreme dönemi kuş tüylerine sahip olmayan erişkinin, bütün tüyleri beyazdır, sarı bir gaga ve grimsi-sarı bacakları vardır. Eşeyler benzerdir, yavru kuşların gagaları siyahtır. Sığ suda görülen balıkçıllardan farklı olarak kuru otlu habitatlarda bulunurlar. #KizilirmakKuslariSeria #TurkeyFaunaSeria #TurkeyHabitatSeria #TurkeyAnimalsSeria #TurkeyBirdsSeria #TurkeyEgretsSeria #TurkeyibisesSeria #SigirBalikcillariSeria #CattleEgretsSeria #EgretsSeria #BirdsSeria
#08April2018Seria #08AprilSeria #2018AprilSeria #2018SundaySeria

Feedx - ищет и показывает популярные тенденции из Инстаграма.